Kunsthøgskolen har en dynamisk sammensatt studentgruppe som speiler institusjonens mangfold, med ca. 70 prosent norske studenter, ca. 10 prosent ikke-nordiske studenter og ca. 5 prosent studenter fra land utenfor Europa (tall fra høsten 2015).

Våre faglige og teknisk-administrativt ansatte representerer på samme måte et mangfold av nasjoner, kulturer og kompetanse. Kunsthøgskolens mange gjestelærere er en viktig del av dette mangfoldet.