Exhibition

Who's afraid of red and blue?

Professor Mette L’ orange har tematisert begrepet ”kromofobi”, redsel for farge, i arkitektur og design. Utstillingen har innslag fra kunstnerkollegaer og studenter fra KMD, KHiO og AHO.

Tid: Åpning tirsdag 16. oktober, klokken 15.00–17.00. Utstillingen står til 26. oktober og følger skolens åpningtider mandag - fredag 09.00-15.00
Sted: Arkitektur- og designhøskolen i Oslo, Maridalsveien 29.

Utstillingen fokuserer på en seiglivet myte om le Corbusier som den hvite veggs arkitekt. Ikke mange vet at han var en særegen kolorist, først og fremst som maler, men også som arkitekt, og fargen var brobygger mellom fagområdene. Han hadde en kunstners tilnærming med pigmenter og bindemidler, også i utviklingen av farger for arkitektur, med nyanser av rødt og blått som lys og mørke.

Her vises Le Corbusiers Fargeklaviatur fra 1931 og 1959, men først og fremst en lek med hans fargerepertoar samt paletter fra et utvalg av hans villaer.

Hva kan vi lære av LC i utviklingen av egne paletter?