Publiseringsverkstedet. Foto: Øystein Thorvaldsen

På verkstedene for grafikk og publisering kan studentene bruke både tradisjonelt og eksperimentelt utstyr. Verkstedene har fasiliteter og utstyr for dyptrykk, høytrykk, litografi, silketrykk, CNC, boktrykk, publisering og fotobaserte trykkeprosesser.