Verkstedene på KHiO gir studenter mulighet til å jobbe med en stor variasjon av materialer og teknikker, både tradisjonelle og moderne. Mens noen verksteder er tilknyttet visse studielinjer, er de fleste åpne til alle studenter etter gjennomgang av en introduksjons eller sikkerhetskurs. På noen verksteder, for eksempel Printshop og CNC, opereres maskinene av verksmestere. For mer informasjon se infosidene til de individuelle verkstedene.

Verkstedsleder

Ragnar Windahl
+47 414 14 034
ragnwind@khio.no

Kjøp av materialer

Noen verksteder tilbyr materialer til kostpris. Materialer betales med bankkort. Ta kontakt med det aktuelle verkstedet for mer informasjon.

HMS

Kunsthøgskolens verkstedreglement er utarbeidet for å skape et trygt og sikkert miljø. I tillegg har det individuelle verkstedet rutiner og regler tilpasset verkstedets maskiner og tekniker. Informasjon om kjemikalier som brukes på verkstedene finnes I databasen "Eco-Online"

 Andre lenker av interesse (for ansatte - krever innlogging)

 Adgang for besøkende

Verkstedene ved Kunsthøgskolen skal brukes til å produsere arbeider for stipendiater og studenter til deres skoleprosjekter, og til ansattes KUF-prosjekter. Generelt er det kun studenter og ansatte på KHiO som har adgang til verkstedene, men det finnes tilfeller hvor andre kan få adgang. Enkelte verksteder har gjort egne avtaler om å ta imot eksterne oppdrag mot betaling. I visse tilfeller kan fagansatte invitere andre til assistere med KUF-prosjekter.  Assistenter som skal arbeide i et verksted må ha gjennomført gjeldende sikkerhetskurs og være godkjent av verksmester.  Adgang for besøkende må begrunnes og godkjennes av en ansatt, og adgang for andre grunner enn spesifisert her må godkjennes av verkstedsleder.

Ansatte har ikke anledning til å bruke verksteder for private prosjekt.

Verkstedskurs

Verksmestere holder tekniske kurs i bruk av utstyret og rutiner på verkstedene. Introduksjonskurs er korte kurs som viser mulighetene på verkstedet. På noen verksteder kan studenter får adgang etter introduksjonskurs, mens på andre kreves det sikkerhetskurs. På sikkerhetskurs får studentene lære å bruke maskiner på en sikker måte, både med hensyn til HMS – personlig sikkerhet – og for å unngå skader til maskiner eller verktøy.
De fleste kurs organiseres i samarbeid mellom avdeling og verkstedene. Tidspunktene for kursene finnes her (lenk til kursplan). Ta kontakt med programkoordinator på din avdeling for å finne ut hvordan du melder deg på kurs.
Ukeskurs er sikkerhetskurs som holdes regelmessige. Studenter kan melde seg selv på ukeskurs ved å skrive seg på liste i verkstedet eller ved mail til verksmesteren. Se infosiden til det aktuelle verkstedet for mer informasjon.

Å melde seg på kurs

Studenter meldes på de fleste kurs gjennom studieseksjonen eller Canvas (fra høst 2018). Til noen kurs kan studenter melde seg direkte til verksmester. Se siden for den aktuelle verkstede for mer informasjon.

Informasjon for verksmestere og ansatte