Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Annemarie Bechmann Hansen
Foto: Magnus Solhaug
Annemarie Bechmann Hansen Foto: Magnus Solhaug

Frå Utdanningsdirektoratet til Kunsthøgskolen

Annemarie Bechmann Hansen er tilsett som ny direktør på Kunsthøgskolen i Oslo. Ho er i dag divisjonsdirektør for regelverk og finansiering i Utdanningsdirektoratet.

– Vi er svært tilfredse med å få Annemarie Bechmann Hansen som ny direktør på Kunsthøgskolen i Oslo, seier rektor og styreleiar Jørn Mortensen i ein kommentar. – Bechmann Hansen har dei rette føresetnadene som skal til for å være med å leie Kunsthøgskolen i Oslo inn i ei framtid prega av spanande strategiske målsetjingar som eigen kunstnarleg ph.d.-grad, større samhandling mellom fagområde og fagavdelingar, og fokus på kvalitet i utdanning og forsking. Annemarie Bechmann Hansen har kvalitetar som har gitt svært gode resultat i tidlegare jobbar, og nå ser vi fram til å nyte godt av desse kvalitetane her på Kunsthøgskolen, seier Jørn Mortensen.

– Eg likar sterke fagmiljø der meiningar brytas og det er høgt under taket, seier Annemarie Bechmann Hansen. – Ueinigheit er ikkje farleg, ein må berre vere einige om korleis ein handterer det. Det blir eit privilegium å få jobbe med høgt motiverte studentar og med folk og fag i eit faglig og tverrfaglig miljø. Å utvikle studentane skal både handle om å utfordre og støtte. Eg har vore leiar i mange år og har jobba mykje med organisasjonsutvikling, fagutvikling og -formidling. Eg er tilhengar av orden i sysakene. Ein god infrastruktur, orden med pengar, god personalpolitikk og ryddigheit i måten ein handterer saker på er viktig. Og så skal man ha det gøy, seier Annemarie Bechmann Hansen.

Annemarie Bechmann Hansen (52) er utdanna siviløkonom frå Handelshøgskolen BI og har i tillegg fag frå juridisk fakultet ved København Universitet. Ho har mange års erfaring som linjeleiar i Utdanningsdirektoratet, Kommunal- og regionaldepartementet og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ho har arbeidd med oppdrag knytt til omstilling og organisasjonsutvikling i Agenda Utredning og Utvikling AS, og har i tillegg erfaring frå internasjonale møte i OECD/Governing Complex Education System og SICI. Annemarie Bechmann Hansen er født og oppvaksen i Danmark før ho flytta til Noreg i 1984 og vart norsk statsborgar i 1996.

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnarar og designarar med seks avdelingar: Balletthøgskolen, Design, Kunstakademiet, Kunst og handverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen. Kunsthøgskolen tilbyr ei rekke utdanningar på bachelor- og masternivå, og har over 500 studentar, 200 tilsette og 900 time- og gjestelærarar. Kunsthøgskolen held til på Grünerløkka i den ombygde Seilduksfabrikken ved Akerselva. Med eit areal på 45.000 m2 er dette eit av Nord-Europas største anlegg for kunst og design.

Stillinga som direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo er ei åremålsstilling for seks år. Tidlegare direktør Gyrid Garshol avslutta sitt åremål i januar 2016 og i interimsperioden har Jon Ivar Strømmen vore konstituert i stillinga. Annemarie Bechmann Hansen tiltrer stillinga 8. august 2016.

Foto: Magnus Solhaug

Kontakt

rektor Jørn Mortensen
telefon: 945 23 328
e-post: JornMort@khio.no

Annemarie Bechmann Hansen
telefon: 951 95 645
e-post: abh@udir.no

kommunikasjonssjef Atle Faye
telefon: 913 47 369
e-post: atle.faye@khio.no