Hva skjer denne uken

Her finner du oppdatert informasjon om kurs og undervisning i verkstedene, endrede åpningstider og mye annet. Informasjonen oppdateres hver mandag morgen for inneværende uke, og fortløpende ved fravær eller andre endringer.

Oppdatert 30.06.2020 - Uke 27 - 32

Verkstedene stengt for sommeren:

Alle verkstedene på Kunsthøgskolen er nå stengt for sommeren, og åpner som normalt ved semesterstart 17.08.2020. Vi forventer at det blir tilnærmet normal tilgang til arbeid på verkstedene for alle studenter til høsten! Av smittevernshensyn vil det bli påbud om bruk av noe verneutstyr på de fleste verkstedene, slik som munnbind og vernebriller, spesielt i forbindelse med kurs og undervisning. Det vil ikke være mulig å låne ut personlig verneutstyr på samme måte som før, og bare ved sikkerhetskurs kommer vi til å ha fulle sett med spesialutstyr til alle. Studenter vil være nødt til å kjøpe eget verneutstyr. Eksempler på dette er hørselvern, vernebriller, hansker og annet. Vi kommer til å ha noe utstyr tilgjengelig for salg, men det er en fordel om man skaffer det man vet man trenger før studiestart.

Uken før semesterstart - uke 33 - er det sikkerhetskurs på enkelte av verkstedene for nye studenter. Informasjon om dette sendes ut fra avdelingene, inkludert informasjon om påbudt verneutstyr og arbeidsklær.

Verkstedenes helpdesk er nå stengt, og alle henvendelser skal som vanlig gå direkte til den enkelte verksmester eller til verkstedsleder Trond Mikkelsen. Husk at de fleste har sommerferie i juli, og man kan derfor ikke forvente rask respons i denne perioden.

Vi ønsker alle nye og gamle studenter velkommen tilbake til høsten, og ønsker alle en god sommer.

Denne siden oppdateres fortløpende ved ny eller endret informasjon. For ytterligere informasjon om tiltakene ved Kunsthøgskolen se egen nettside.