Hva skjer denne uken

Her finner du oppdatert informasjon om kurs og undervisning i verkstedene, endrede åpningstider og mye annet. Informasjonen oppdateres hver mandag morgen for inneværende uke, og fortløpende ved fravær eller andre endringer.

Oppdatert 21.09.2020 - Uke 39

Fravær verksmester:

Grafikk

Metall

Strikk

Medialab - torsdag og fredag

Husk: Selv om verksmester ikke er på sitt kontor betyr det ikke nødvendigvis at vedkommende er borte fra jobb - send en e-post eller ta kontakt på telefon.

Smittevern på Verkstedene

Av smittevernhensyn vil det bli påbud om bruk av ekstra verneutstyr på de fleste verkstedene, slik som munnbind og vernebriller, spesielt i forbindelse med kurs og undervisning. Det vil ikke være mulig å låne ut personlig verneutstyr på samme måte som før. På sikkerhetskurs kommer vi til å ha noe spesialutstyr til alle, men studenter vil være nødt til å kjøpe eget verneutstyr for å kunne arbeide i verkstedene, slik som hørselvern, vernebriller, hansker og annet. Vennligst kontakt verksmester i forkant av kurs eller arbeid i verkstedet hvis du har spørsmål angående obligatorisk verneutstyr.

Mange spør om hvorfor det er påbudt med munnbind på de fleste verksteder. Svaret er todelt:

  • Vi skal bruke munnbind i alle sammenhenger der vi jobber tett på hverandre over tid.
  • Vi skal bruke munnbind i alle sammenhenger der vi anvender felles utstyr, verktøy og maskiner hvor vi ikke har mulighet til å sørge for rengjøring av utstyret mellom brukere.

Det er det siste punktet som utgjør den store utfordringen for oss, selv om avstand også i praksis har vist seg vanskelig å overholde. Det er umulig å rengjøre alt av verktøy, maskiner og utstyr mellom brukere i så komplekse sammenhenger som våre verksteder, med stor gjennomstrømning av både studenter og ansatte. Selv med en ekstra medarbeider på renhold for å hjelpe oss på de vanskeligste verkstedene klarer vi bare rengjøring av alle berøringsflater én gang per uke. Alternativet er å stenge verkstedene i kortere eller lengre perioder hver eneste dag for å drive kontinuerlig rengjøring av alle maskiner og verktøy. Vårt valg i så måte er klart.