Alumnifestivalen - tilgang til verksteder

Alumnifestivalen, som holdes på Seilduken i ukene 40 og 41, skal være en form for erstatning for de avslutningene og utstillingene som ble avlyst i forbindelse med vårens stengning.

Studenter som fullførte sine studier i vår kan søke om tilgang til verkstedene for å ferdigstille arbeider som ikke ble klare til eksamen. Her finne du informasjon om hvordan du kan få tilgang.

Arbeidet på verkstedene skal ikk komme i veien for undervisning eller annet arbeide på verkstedene, og tilgang kan kun gis etter avtale med verksmester. 

Følgende gjelder:

  • Det er kun adgang til å jobbe med avgangsprosjekt som ikke kunne fullføres på grunn av begrensningene i vår. Det er ikke tillatt å starte nye prosjekt..
  • Avdelingene tar imot påmeldinger til festivalen, godkjenner søknad om tilgang og skriver besøksavtale (som finnes her). Verksmester skal signere/stemple på avtalen før avtalen vises til drift og kortene åpnes. Kommunikasjon via epost er akseptabel.
  • Alumniene må selv ta kontakt med den enkelte verksmester for å avklare om, hvordan, hvor og når de kan få tilgang til hvert enkelt verksted. Vi må ta hensyn til at det vil bli reduserte åpningstider på kveldene, smittevernstiltak, maks antall personer i rom, og at det ikke skal komme i veien for andre studenter. Gjeldene åpningstider finnes her.
  • Det kan ikke påregnes hjelp fra verksmestere utover det helt essensielle
  • Man kan ikke få tilgang til verksteder der man ikke allerede er godt kjent og har godkjent sikkerhetskurs, eller hvor det er tydelig ut ifra forespørselen at det vil være behov for omfattende assistanse.
  • Det kan ikke forventes å få en fast arbeidsplass eller lagringsplass på verkstedene, så arbeidene må kunne pakkes unna for hver gang slik at det ikke ligger i veien for andre. Der størrelsen på arbeidene gjør det mulig kan seksjonen bidra med oppbevaringskasser med lokk som kan stilles på anvist plass. Det kan være at avdelingene kan bidra med lagerplass.
  • Alle som får tilgang må respektere skolens generelle smittevernregler, samt verkstedets spesifikke smittevernstiltak og øvrige reglement.
  • Tilgang gjelder fram til og med uke 41. Alumni må rydde og ta bort alle sine eiendeler fra verkstedene innen utgangen av uken.
Spørsmål om bruk av verkstedene rettes til verkstedsleder. 
Spørsmål om festivalen rettes til gjeldende avdeling.