Litteratursøk

Introduksjon til bibliotektjenesten - obligatorisk kurs for nye studenter (bachelor og master)

Alle nye studenter ved Kunsthøgskolen gjennomgår et obligatorisk innføringskurs i biblioteket. Dette foregår like etter semesterstart, og varer i ca 1 ½ time. Det blir omvisning i bibliotekets lokaler, samt en enkel innføring i bibliotekets søkeverktøy Oria + søk i våre digitale ressurser.

Last ned introduksjonsveiledning for biblioteket her.

Alle studenter og fagansatte

Dere kan til en hver tid be om hjelp eller opplæring i biblioteket. Dette kan være:

Det kan avtales tid for en-til-en opplæring. Det er ønskelig at bibliotekets brukere skal bli mest mulig selvhjulpne og bygge opp sin personlige informasjonskompetanse (hvordan finne, vurdere og anvende kilder). Dette må derimot aldri være til hinder for spørsmål om hjelp, råd og veiledning!