Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 94, Firefox (Android) 92, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 94, Baidu 7.12, Chrome 94, Chrome 93, Chrome 92, Chrome 91, Edge 94, Edge 93, Edge 92, Firefox 93, Firefox 92, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 80, Opera 79, Opera 78, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Publiseringskanaler og egenarkivering

UHR - Publiseringsutvalget

Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg har faglig ansvar for blant annet godkjenning av nye vitenskapelige publiseringskanaler og for nominering og godkjenning av publiseringskanaler på nivå 2. 

Egenarkivering

For å finne ut hvordan et tidsskrift forholder seg til egenarkivering, er det laget en oversikt over forlags retningslinjer for egenarkivering (Sherpa/Romeo). Søk på tidsskrift, forlag eller ISSN. Oversikten er ikke fullstendig for norske tidsskrifter og forlag. 

Store, internasjonale forlag tillater sjelden at man egenarkiverer deres PDF-versjon av artikkelen. Preprint og postprint kan man ofte egenarkivere, men det kan være embargo på seks til 24 måneder før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i KHIODA.

Hvordan sikre retten til egenarkivering

Avtalen med forlaget inngås etter at artikkelen er akseptert for publisering av forlaget. Når publiseringskontrakten undertegnes må artikkelforfatteren passe på at han/hun beholder retten til egenarkivering. Mange forlag har allerede i sin standardavtale gitt forfatteren rett til egenarkivering. Om forlagets avtale ikke gir rett til egenarkivering, kan du bruke denne avtaleteksten (utarbeidet av Universitetet i Oslo) for å kunne arkivere i KHIODA:

Stryk det som ikke passer i avtalen du har fått fra forlaget, og sett inn følgende tekst:

Norsk versjon:
[Forfatteren]overfører til forlaget rettighetene til verket med unntak av følgende rettigheter som [forfatteren] vil beholde:
Retten til å egenarkivere en kopi av verket i KHIODA, Kunsthøgskolen i Oslo Digitalt Arkiv, hvor dokumentet vil gjøres tilgjengelig på nett i fulltekst.

Engelsk versjon:
In addition to any rights under copyright retained by Author in the Publication Agreement, Author retains:
The right to self-archive a copy of the work in KHIODA, Oslo National Academy of the Arts Digital Archive, through which the copy will be available electronically. The work means last submitted version after peer-review. The work is made available in the repository without embargo.

For engelske avtaler kan du også bruke tjenesten "author addendum" hos SPARC (Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition). Fyll ut web-skjema med artikkelinformasjon og du får en ferdig utfylt avtaletekst.

Publiseringsavtalen er allerede undertegnet

Om du allerede har undertegnet publiseringsavtalen med forlaget, kan du i etterkant be om tillatelse til egenarkivering hvis dette ikke fremgår i publiseringskontrakten. KHIODA kan kontakte forlaget for deg, men tror effekten er bedre hvis det er forfatteren selv som kontakter forlaget. Det er viktig at det fremgår hvilken versjon av artikkelen du ønsker å egenarkivere (preprint / postprint).

Definisjoner

  • Preprint: vitenskapelig artikkel før den blir sendt til fagfellevurdering. Denne versjonen kan bli revidert etter fagfellevurderinger.
  • Postprint: den endelige versjonen av en vitenskapelig artikkel, med eventuelle kommentarer fra fagfeller innarbeidet (final draft post-refereeing).
  • Egenarkivering: innlevering av en artikkel i fulltekst til institusjonelt arkiv/publiseringsarkiv, f.eks. KHIODA.
  • Embargo: tidssperre som settes av forlaget på hvor lang tid det må gå før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i et publiseringsarkiv.