Kompendieproduksjon

Bolk – verktøy for produksjon av kompendier

Kompendier skal registreres gjennom Bolk, Kopinors tjeneste for å klarere bruksrettigheter.

Gjennom Bolk kan faglærere også produsere kompendiene, enten digitalt eller i papirform.

NB! Faglærere bør legge inn klarering- og/eller kompendiebestilling minimum 3 uker før kursoppstart for å være sikre på at materialet er klargjort til ønsket tidspunkt!

Faglærere trenger å skaffe følgende informasjon for å kunne registrere i Bolk: Kursstart - Kursslutt - Emnekode - Emnetittel - Nivå - Antall studenter registrert på kurset. Denne informasjonen får du fra din studiekonsulent!

Tjenesten er en del av kopieringsavtalen mellom UHR og Kopinor.

Dette er Bolk

Bolk introduksjonsvideo

Hvem skal bruke Bolk?

Alle UH-institusjoner skal bruke Bolk. Som faglærer produserer du selv egne kompendier i Bolk.

Når skal du bruke Bolk?

Du må bruke Bolk når kompendiet inneholder to eller flere bokutdrag.

Har du kompendier med i hovedsak tidsskriftartikler (du kan også ha med ett bokutdrag), trenger du ikke å bruke Bolk. Slike kompendier kan du legge som lenkesamlinger f.eks. i studiehåndboken.

Hvordan får studentene tak i de digitale kompendiene?

Som faglærer får du en lenke til pdf-versjonen av kompendiet når du har produsert kompendiet. Denne lenken deler du med studentene via Kunsthøgskolens e-postsystem. Studenten kan da laste ned eller skrive ut kompendiet.

Hvordan bruker du Bolk?

Du logger på i Bolk med brukernavn og passord som du får fra biblioteket.

Nødvendig kursinformasjon (emnekode, tittel, antall studenter o.l.) får du fra kontaktpersonen på din avdeling (se nederst).

Velg "Lag kompendium" og fyll ut kursinformasjon, vel deretter "Neste".

Søk frem innhold til kompendiet og velg sidetall for tekstutdraget. NB! "Navn på tekstutdrag": Det du skriver her, kommer i innholdslisten.

Velg "Legg i kompendium". Får du meldingen "Mangler innholdsfil", velger du "Legg til".

Får du meldingen "Tekstutdrag må rettighetsklareres": Du har trolig bedt om mer enn 15 % av en bok. Vurdér om du likevel ønsker dette utdraget. Hvis ja, velg "Legg til".

Ingen treff? Velg "Bestilling av manuelt litteratursøk".

Se gjennom og bestill kompendiet. Velg "Bestille innhenting av innhold" og "Bestill rettighetsklarering" for å få fullført.

Se også Bolk brukerstøtte

Spesielt om tidsskriftartikler

Ikke last inn tidsskriftartikler i fulltekst i kompendiet ditt, da dette kan gi uheldige konsekvenser i forhold til kostnader og til feilaktig håndtering av lisensavtaler og opphavsrett.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåte der bare lenke til elektronisk utgave vil komme med i kompendiet:

Opprett en wordfil med referanse og lenke til den artikkelen du vil ha i kompendiet. Lagre som pdf.

Gjør dette for hver artikkel du vil ha med (NB! Har du bare artikler eller maks. ett bokutdrag i kompendiet, skal du ikke bruke Bolk.)

I Bolk velger du "Last opp eget materiale" ->Rettighetsstatus: "Vederlagsfritt". Fyll ut, vær obs på at det du skriv i feltet ‘Tittel’, kommer på innholdslisten i kompendiet. Velg wordfilen/pdf-filen du har lagret.

Fins ikke tidsskriftartikkelen elektronisk?

Dersom tidsskriftartikkelen ikke fins elektronisk (dette gjelder hovedsaklig eldre tidsskriftartikler), kan du se om du finner artikkelen i Bolk. I så fall kan du legge den til på same måte som bokutdrag.

Finner du ikke artikkelen i Bolk, be om hjelp fra biblioteket. De ser om tidsskriftet kan skaffes eller fins i egne samlinger, og deretter skanner du selv inn artikkelen og laster den opp som eget materiale ("pre-lisensiert"). NB! Du forventes å skanne materialet selv.

Om fanen "Last opp eget materiale"

'Rettighetsstatus:Vederlagsfritt': Denne bruker du for å laste opp word-/pdf-filer med lenker, se «Spesielt om tidsskriftartikler» over. Velg også denne for åpent materiale som stortingsmeldinger eller NOUer. Du kan også bruke dette alternativet for andre publikasjoner som du er helt sikker på er vederlagsfrie. Ta eventuelt kontakt med biblioteket dersom du trenger hjelp til dette.

'Rettighetsstatus: Pre-lisensiert': Denne bruker du hvis du laster opp tidsskriftartikler fra papirversjoner.

Hva hjelper avdelingskontakten og biblioteket deg med?

Avdelingskontaktene kan hjelpe deg med informasjon om riktig emnekode og studenttall. Søk opp studiekonsulenten på hver enkelt avdeling.

Biblioteket kan hjelpe deg med å hente frem tidsskriftsartikler i eldre årganger, samt sjekke rettigheter hvis du har tenkt å bruke digitale tidsskriftsartikler. I tillegg hjelper vi deg med å opprette bruker, eller ved problemer med innlogging i systemet. Send en e-post eller kom innom biblioteket.