ISBN og ISSN

ISBN 

ISBN (International Standard Book Number) er et internasjonalt nummersystem for identifikasjon av bøker og lignende publikasjoner. Opprinnelig var systemet lagt opp til å gjelde bøker, men etter hvert har systemet blitt utvidet til å omfatte nesten alle typer informasjonsbærende materiale (dokumenter), også audiovisuelt materiale og elektroniske dokumenter.

Kunsthøgskolen i Oslo har forlagsnummer (eller utgivernummer): 92613 og en nummerrekke, som løpende skal tildeles kunsthøgskolens publikasjoner. Dette nummeret gis av ISBN-kontoret Norge, Nasjonalbiblioteket.

ISBN til KHiOs publikasjoner fås ved henvendelse til biblioteket, helst på mail: bibliotek@khio.no

Hva skal du levere til biblioteket?

Det skal leveres 8 eksemplarer av alle publikasjoner som utgis ved Kunsthøgskolen i Oslo til biblioteket:

Hva skal nummereres?

Internasjonalt standard boknummer tildeles:

 • trykte bøker og småtrykk
 • lydbøker
 • dokumenter i mikroform
 • elektroniske dokumenter som finnes på fysiske medier som CD-ROM o.a. eller som bare distribueres online

Kategorier som ikke skal tildeles ISBN

 • periodika (tidsskrifter, serier, etc.)
 • tidsbegrenset trykt materiale
 • kunsttrykk og kunstmapper uten tittelblad og tekst
 • særtrykk av periodika og festskrift
 • programmer
 • kursprogram
 • utstillingslister
 • plakater
 • skjema, blanketter

ISSN

Periodika får ikke ISBN. Disse skal tildeles ISSN (International Standard Serial Numbering). Årbøker kan tildeles ISBN for hvert volum i serien i tillegg til seriens ISSN.

Trykking av ISBN

I bøker o.l. skal ISBN trykkes

 • på baksiden av tittelbladet
 • nederst på baksiden av boken
 • på løst omslag

Dersom innbindingsmaterialet gjør det vanskelig å trykke på baksiden, kan nummeret utelates her. ISBN-et på tittelbladet eller på baksiden av tittelbladet kan imidlertid aldri utelates.

Nummeret skal trykkes slik: ISBN 978-82-92613-18-4

(Med bindestreker og nummeret må innledes med ISBN.)

Spørsmål

Har du noen spørsmål i forbindelse med ISBN og ISSN, så kan du kontakte biblioteket.