ISBN og ISSN

ISBN 

ISBN (International Standard Book Number) er et internasjonalt nummersystem for identifikasjon av bøker og lignende publikasjoner. Opprinnelig var systemet lagt opp til å gjelde bøker, men etter hvert har systemet blitt utvidet til å omfatte nesten alle typer informasjonsbærende materiale (dokumenter), også audiovisuelt materiale og elektroniske dokumenter.

Kunsthøgskolen i Oslo har forlagsnummer (eller utgivernummer): 92613 og en nummerrekke, som løpende skal tildeles kunsthøgskolens publikasjoner. Dette nummeret gis av ISBN-kontoret Norge, Nasjonalbiblioteket.

ISBN til alle KHiOs publikasjoner fås ved henvendelse til biblioteket, helst på mail: bibliotek@khio.no

Hva skal du levere til biblioteket?

Det skal leveres 10 eksemplarer av alle publikasjoner som utgis ved Kunsthøgskolen i Oslo til biblioteket:

Arkivets eksemplarer!

Arkivet skal i tillegg ha to eksemplarer av alle trykksaker kunsthøgskolen gir ut (invitasjoner, programmer m.m.)

Hva skal nummereres?

Internasjonalt standard boknummer tildeles:

 • trykte bøker og småtrykk
 • lydbøker
 • dokumenter i mikroform
 • elektroniske dokumenter som finnes på fysiske medier som CD-ROM o.a. eller som bare distribueres online

Kategorier som ikke skal tildeles ISBN

 • periodika (tidsskrifter, serier, etc.)
 • tidsbegrenset trykt materiale
 • kunsttrykk og kunstmapper uten tittelblad og tekst
 • særtrykk av periodika og festskrift
 • programmer
 • kursprogram
 • utstillingslister
 • plakater
 • skjema, blanketter

ISSN

Periodika får ikke ISBN. Disse skal tildeles ISSN (International Standard Serial Numbering). Årbøker kan tildeles ISBN for hvert volum i serien i tillegg til seriens ISSN.

ISSN for kunsthøgskolens årbok er: 1504-2774

Trykking av ISBN

I bøker o.l. skal ISBN trykkes

 • på baksiden av tittelbladet
 • nederst på baksiden av boken
 • på løst omslag

Dersom innbindingsmaterialet gjør det vanskelig å trykke på baksiden, kan nummeret utelates her. ISBN-et på tittelbladet eller på baksiden av tittelbladet kan imidlertid aldri utelates.

Nummeret skal trykkes slik: ISBN 978-82-92613-18-4

(Med bindestreker og nummeret må innledes med ISBN.)

Ny ISBN-standard

ISBN er fra 1. januar 2007 utvidet fra 10 til 13 siffer. Det gjøres ved at 978 settes foran nummeret og det siste tallet, kontrollsifferet, regnes ut på nytt. (ISBN blir også dermed identisk med nummeret på evt. strekkode).

Eksempel:
Før 1.1.2007: ISBN 82-05-35036-1
Etter 1.1.2007: ISBN 978-82-05-35036-6

Man behøver ikke å forandre ISBN i bøker som allerede er gitt ut, men for kommunikasjon med andre bør nye opplag av gamle bøker trykkes med 13-sifret ISBN. Mer informasjon om den nye ISBN-standarden finnes på ISBN-kontorets hjemmeside:
https://www.nb.no/standardnummerering/isbn/ 

Spørsmål

Har du noen spørsmål i forbindelse med ISBN og ISSN, så kan du kontakte biblioteket.