Rannveig Reknes Overvik

HR-kontakt for: avdeling teater/rektorat/direktør 

Øvrige ansvarsområder: 

• Faglig teamleder
• Lederhåndbok/HMS-håndbok
• Lederutvikling/kompetanseutvikling