Mette L’orange

Mette L'orange er ansatt i en 20% stilling ved KHiO som professor II i farge og har en 50 % professorstilling ved Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Institutt for design. Hun er arkitekt MNAL og billedkunstner med utdanning fra Oxford Brookes University (BA), Arkitekthøgskolen i Oslo (MA) og Statens kunstakademi i Oslo. Hun har vært ansatt i 10 år som sivilarkitekt hos bl.a. Niels Torp as og ledet Institutt for Romkunst i 15 år. Egen praksis ved siden av undervisningen, med kunstprosjekter og oppdragsbasert fargesetting av byer, tettsteder og borettslag.

Publisert: Farger i arkitekturen, byen, stedet, gata (2008), samt medforfatter i boka Interiørarkitektur (2015). En rekke foredrag, kurs, fagartikler og utstillinger relatert til KU-temaet "Fargen mellom kunst og arkitektur".