Merit Kristiansen Gudim

 • Rutinebeskrivelser
 • Rapportering
 • Korrigering/ompostering i regnskapet
 • Systemansvar Agresso
 • Opprette/endre/avslutte brukere i Agresso
 • Økonomimodell
 • Opprette nye prosjekter og økonomioppfølging BOA-prosjekter, eksternfinansiert prosjekter
 • Spørsmål knyttet til rammeavtale for reisebyråtjenester (Berg-Hansen)
 • Regelverk på området
 • Brukerstøtte og opplæring i Agresso
 • Bistand og rådgivning på området