Merit Kristiansen Gudim

  • Rutinebeskrivelser
  • Rapportering
  • Korrigering/ompostering i regnskapet
  • Systemansvar Agresso
  • Opprette/endre/avslutte brukere i Agresso
  • Økonomimodell
  • Opprette nye prosjekter og økonomioppfølging BOA-prosjekter, eksternfinansiert prosjekter
  • Spørsmål knyttet til rammeavtale for reisebyråtjenester (Berg-Hansen)
  • Regelverk på området
  • Brukerstøtte og opplæring i Agresso
  • Bistand og rådgivning på området