Mariana Mikkelsen

  • Kontaktperson SAP-lønnssystem
  • Håndtere fastlønn inkl. vikarlønn og engasjert ekstrahjelp
  • Timelister for timelærer og gjesteforeleser
  • Reiseregninger
  • Tiltredelser og fratredelser
  • SPK (pensjon)
  • NAV (sykepenger, fødselspenger o.l.)
  • Bistår HR-medarbeidere
  • Alle henvendelser knyttes til lønn, honorar og reiseregninger
  • Spørsmål knyttet til rammeavtale for reisebyråtjenester (Berg-Hansen)