Måns Wrange

Måns Wrange (1961) er kunstner, skribent, kurator og pedagog bosatt i Stockholm.

Hans arbeider er representert på over 200 utstillinger, biennaler og festivaler over hele verden. Noen av hans seneste utstillinger har vært ved GIBCA – Göteborg International Biennial for Contemporary Art, Moderna Museet og Tensta Konsthall i Stockholm. Fra 2014 til 2017 var han gjesteprofessor ved Stockholms universitet der han var grunnlegger av CATS – Centre for Art and Technology in Society – et interdisiplinært forskningssamarbeid mellom Stockholms universitet, Kungl. Konsthögskolan og Kungl. Musikhögskolan. Fra 2008 til 2014 var Wrange rektor ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, og fra 1995 til 2008 var han først prefekt (avdelingsleder) og deretter professor ved Konstfack. Måns Wrange var aktivt medvirkende i utviklingen av kunstnerisk forskning, først som medlem av arbeisdgruppen for grunnleggingen av den nasjonale forskerskolen, Konstnärliga forskarskolan, deretter som styreleder ved samme institusjon. Som rektor ved Kungl. Konsthögskolan ledet han etableringen av intitusjonens første ph.d.-program. Måns Wrange har også vært forskningsveileder ved Institutionen för data- och systemvetenskap ved Stockholms universitet fra 2010 til 2014 og ved Kunsthøgskolen i Oslo fra 2005 til 2009. Måns Wrange sitter i styrene ved den svenske Statens Kulturråd og i forskerseminaret Fria Seminariet i Litterär kritik. Han har også tidligere vært styremedlem i den svenske Statens Konstråd og i IT-kommisjonens ekspertkomité for IT og kultur.

Wrange ble valgt til rektor i 2019 for en periode på fire år.