Katrine Køster Holst

Katrine Køster Holst (1979 Århus) bor og arbeider i Norge. Hun er utdannet fra Designskolen Kolding DK (1999-2003) og Kunsthøgskolen i Bergen (2003-2006).

Stipendiat (2014-) ved Kunsthøgskolen i Oslo. I stipendiatprosjektet Mineraler og naturfenomener – Kunstnerisk uttrykk gjennom regelbasert utforskning undersøker jeg hvordan keramisk kunst kan utvikles gjennom teknikker som tar i bruk naturens grunnleggende prinsipper for formdannelse. Undersøkelsene bygger på mange års erfaringer innen det keramiske fagfelt. Nøkkelspørsmål i prosjektet er:
Hvordan vokser, forflyttes og forsvinner en form i landskapet over tid og gjennom naturlige prosesser som eksempelvis erosjon, sedimentering og forvitring? Hvilke forhold binder en forms kjerne til sin overflate? Hva handler min emosjonelle tilknytning til leiren og landskapet om?

Forskningsresultater

 • Anne Gry Haugland in conversation with Katrine Køster Holst (2019).
  Annen presentasjon. Les mer
 • Katrine Køster Holst: Mineraler og naturfenomener – kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert forskning (2019).
  Kunstutstilling. Les mer
 • "Mineraler og naturfenomener - kunstneriske uttrykk gjennom regelasert utforskning". Ph.d.-prosjekt gjennomført ved Kunsthøgskolen i Oslo og støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (2018).
  Doktorgradsavhandling. Les mer
 • The 60th Faenza Prize (2018).
  Kunstutstilling. Les mer
 • Presentasjon av stipendiatarbeidet Minerals and Natural Phenomena –New methods for working with clays and other raw materials in contemporary ceramic art (2017).
  Faglig foredrag. Les mer
 • Oslo Open - åpent atelier (2016).
  Annen presentasjon. Les mer
 • En genopdagelse (2016).
  Fagartikkel. Les mer
 • Jordbreven: om Katrine Køster Holsts konst (2015).
  Fagartikkel. Les mer