Karianne Bjellås Gilje

Karianne Bjellås Gilje er fra 1.1.2016 dekan på avd. Design. Hun er cand.philol. med bl.a. hovedfag i nordisk litteratur og mellomfag i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Hun har også yrkesutdanning som formgiver.

Hun har tidligere bl.a. vært programsjef på DogA Norsk design- og arkitektursenter (2011-2015), og ansvarlig redaktør i tidsskriftet Prosa (2006–2010), forlagsredaktør i Universitetsforlaget (1997–2006) og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo (1995–1996). Hun bar utgitt flere bøker, og i 2008 var hun redaktør for boken «Grete Prytz Kittelsen. Emalje og design» (Gyldendal Norsk Forlag), som i 2012 ble utgitt på W. W. Norton i New York. I 2016 utga hun boken «Oslo – 100 unike opplevelser» (Kagge forlag). Hun har hatt og har flere styreverv, bl.a. i Universitetsstyret UiO, Sentralen/Sparebankstiftelsen DnB og Norsk barnebokinstitutt. Hun har vært fast ekstern spaltist for Aftenposten siden 2012, og skriver fortsatt sporadisk for avisen.