Jan Bjørnar Sture

Jan-Bjørnar Sture, førsteamanuensis, er utdannet organist og pianist fra Bergen, Helsinki og The University of Iowa (USA). Han har siden studiedagene brukt mesteparten av sin tid til å samarbeide med sangere. Han var repetitør ved Den Norske Opera før han kom til Statens operahøgskole i 1980, hvor han fremdeles har sitt virke ved siden av utstrakt frilansvirksomhet. I perioden 2005–2013 har han på fast basis vært utvekslet med Operaakademiet i København, der han hadde ansvar for deler av eksamensproduksjonene. Har arbeidet med bl.a. Opera Mobile, Norsk Kammeropera og Musikkteatret i Trondheim gjennom mange år, som repetitør, musikalsk ansvarlig og dirigent.