Finn Iunker

Finn Iunker (f. 1969) er dramatiker og stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Hans arbeider for scenen omfatter «The Answering Machine» (Gießen 1994), «Play Alter Native» (Amsterdam 1999) og «Dealing With Helen» (Antwerpen 2003). Hans seneste utgivelse er «Arbeider for scenen 1993–2015» (Oslo 2015).

I stipendiatperioden arbeider Iunker blant annet med å gjøre teater mer inkluderende overfor blinde og synshemmede, mens hans primære scenetekstfaglige interesse er stilkunst (også kalt normativ stilistikk, «style» (eng.), «Stilkunst» (ty.)).

Finn Iunker er også Brecht-forsker og forsvarte i 2014 sin avhandling «’Der Jasager’ (erste Fassung). Text, frühe Rezeption und Einverständnis als Einwilligung». Hans seneste akademiske arbeid er artikkelen «’Man hätte wohl das Recht, einen alten Menschen zu töten.’» (2017).