Anne Gudrun Romhus

Ansvar for tidsskriftsabonnementer, databaser, samt studentoppgaver fra avdelingene Design, samt Kunst og håndverk.

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (2003) med oppgaven
«Det kommende scenekunstbiblioteket i Oslo : en behovsundersøkelse».