Anette Waller

Ansvarlig for registrering og arkivering av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsresultater ved Kunsthøgskolen. Systemeier CRIStin og BIBSYS Brage (KHIODA).

Fagreferent for teater og dans.

Masterstudent ved bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiOA. Bacheloroppgave: «En undersøkelse av registreringspraksis i Oslobilder». Idéhistorie, Estetikk, Verdensmusikk (UiO). Skuespillerutdannelsen, NISS.