Alan Mackenzie-Robinson

Alan Mackenzie-Robinson (f. 1950) er illustratør og førsteamanuensis i faget illustrasjon ved avdeling design, Kunsthøgskolen i Oslo. Alan er født i Skottland og studerte og begynte å studere ved Edinburgh College of Art 1971. Han tok BA med utmerkelse (Hons) i 1975 og ble tildelt stipend for å studere ett år til.

Allerede i studietiden begynte han å arbeide frilans som illustratør. Etter stipendåret ble han opptatt på masterstudiet, fagavdeling Illustration på Royal College of Art, i London. Han ble uteksaminert MA i 1979. Samme år vant han Madame Tussauds Drawing Prize.

Siden har han arbeidet frilans både i London og Norge før han ble tilknyttet Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (Kunsthøgskolen i Oslo fra 1996) i 1982, først på timebasis, senere i fast stilling.

Gjennom årene har han mottatt flere priser og stipender for sitt illustrasjonsarbeid. Han var pådriver av prossessen som førte til opprettelsen av Norsk Illustratørforbund, som senere ble en del av GRAFILL.