Frå venstre: Lisa Charlotte Baudouin Lie, Ida Falck Øien, Nils Harald Sødal og Marie Kølbæk Iversen.
Frå venstre: Lisa Charlotte Baudouin Lie, Ida Falck Øien, Nils Harald Sødal og Marie Kølbæk Iversen.

Velkomen til fire nye stipendiatar

Lisa Charlotte Baudouin Lie, Ida Falck Øien, Nils Harald Sødal og Marie Kølbæk Iversen er dei fire nye stipendiatane som starta ved Kunsthøgskolen no i oktober.

Dei fire nye stipendiatane startar ved kvar si avdeling, Marie Kølbæk Iversen (Kunstakademiet) er finansiert av Novo Nordisk Fonden og  Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), Lisa Charlotte Baudouin Lie (Teaterhøgskolen) er også finansiert av PKU, Nils Harald Sødal (Operahøgskolen) og Ida Falck Øien (Design) er finansiert av Kunsthøgskolen. Stipendiata starta 1. oktober.

I haust har skulen og tilsett Trond Lossius i ei nyoppretta stilling som forskingsleiar, som eit ledd i å styrkje arbeidet med kunstnarleg utviklingsarbeid.

Stipendiatprogrammet kvalifiserer for kunstnarleg verksemd, undervisings- og forskingsstillingar innan høgare kunstutdanning og for anna arbeid i samfunnet der det vert stilt store krav til kunstnarleg kompetanse og innsikt. Programmet er normert til tre års fulltidsstudiar der eit sjølvstendig kunstnarleg prosjekt på høgt nivå og med nasjonal og internasjonal fagleg relevans står sentralt.

Stipendiat på Kunstakademiet: Marie Kølbæk Iversen (f. 1981)

Billedkunstner MFA fra Skolen for Tidsbaserede Medier på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2008.

Stipendiatprosjektet Neo-worlds: Other-directed potentialities of fright

Marie Kølbæk Iversens prosjekt plaserer seg i krysningsfeltet mellom billedkunst og antropologi, mellom moderne og historiske manifestasjoner av Pano Amazon-shamanisme og sørskandinavisk Sejd, og utforsker gjennom dette frykt som transformativt og andet-rettet potensiale. For å kunne konfrontere ‘verdens ender’ er det avgjørende å bli fortrolig med frykten gjennom en genindvinding og -tilegning av frykthåndteringsstrategier. I mitt prosjekt foreslår jeg å reaktivere fryktsentrerte Hedebonde/Sejd-ritualer i dialog med sør-amerikansk urfolk teori og Yawanawá-stammens kvinnelige shamaner; moderne subjekter, som gjennom en kritisk tilegnelse av minkende, nedarvet viten har restituert deres kulturelle identitet. På bakgrunn av de visjoner som oppstår i det synkretistiske felt mellom Yawanawá- og Sejd/Hedebonde-ritualitet foreslår jeg å produsere sci-fi ‘visjonære kunstverke:’ film, tegninger, keramikk, tekstiler. Jeg kaller dem sci-fi, fordi de beskjeftiger seg med (fortidens,) fremtidens og fremmede teknologier, jf. Ursula K. Le Guins definisjon av teknologi som det aktive menneskelige interface med den materielle verden, og fordi shamanistiske ritualer ifølge denne definisjonen (også) er dette: teknologier.

Stipendiat på Teaterhøgskolen: Lisa Charlotte Baudouin Lie (f. 1980)

Utdannet fra blant annet Stockholms Dramatiska Högskola, Dans och Cirkushögskolan (DOCH) og Høgskolen i Østfold, Akademi for Scenekunst.

Stipendiatprosjektet Hvordan kan teknikker fra sjamanisme, spiritisme og vestlig ritualmagi bidra til å skape nye autentiske fortellersteder og affektive rom?

I dette prosjektet vil stipendiaten undersøke hva endrede bevissthetstilstander kan tilføre scenekunstprosessen og den sceniske tilstedeværelsen, og gjennom dette forske på å omforme og utvide utøverens indre erfaring av verden. Transetilstander, besettelse og rituelt fokus fra vestlige tradisjoner vil speiles av andre kulturers lignende tradisjoner og bidra til økt innsikt gjennom tre scenekunstproduksjoner.

Stipendiat på Operahøgskolen: Nils Harald Sødal (f. 1964)

Nils Harald Sødal er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo.

Stipendiatprosjektet Prestasjonspsykologi i Kunstkontekst

I sitt stipendiatprosjekt utforsker Sødal i hvilken grad mentale teknikker og verktøy hentet fra prestasjonspsykologien kan berike kunstnerisk ytelse generelt og scenekunst spesielt. Sammen med kunstneriske samarbeidspartnere er målet å utvikle en prestasjonspsykologisk metodologi tilrettelagt for kunstfeltet som kan hjelpe kunstneren til å komme dypere i de kunstneriske prosessene, frigjøre autentisk skaperkraft og redusere prestasjonsangst. Tilstander som enten fremmer eller hemmer kunstnerisk tilstedeværelse og uttrykkskraft vil bli diskutert. Sentralt står kreativitetsutforskning, med særlig vekt på improvisasjon og flow.

Stipendiat på avdeling Design: Ida Falck Øien (f. 1979)

Ida Falck Øien er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet og Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design, Klær og Kostyme.

Stipendiatprosjektet TRANSACTIONAL AESTHETICS - and so can you!

I sitt prosjekt tar Ida Falck Øien tak i Transaksjonen som mulighet og problem sett fra et design-perspektiv. Begrepet transaksjon innebærer en byttehandel i form av penger, tjenester eller goder – en utveksling. Det kan være et salg/kjøp, en samtale eller et møte av et slag. Transaksjonen er også der kunden eller publikum møter et kunstverk/designobjekt/plagg. Øien spør hvordan transaksjonen kan forsterke og formidle innhold og skape relasjoner mellom kunden, designerne og objektet/plagget gjennom en rekke samarbeider med andre felt som kunst, psykologi, antropologi, film og design. En blanding av høy - og lavteknologiske mellommenneskelige eksperimenter kjennetegner prosjektet der målet er å utforske nye modeller for overtakelse, eierskap og bruk.