Teaterhøgskolen: Resultat etter 2. opptaksprøve BA skodespelarfag

Kandidatar som går vidare til 3. opptaksprøve (søkjarnummer):

156887
156968
156973
156985
156997
157002
157048
157049
157081
157088
157120
157135
157147
157170
157212
157215
157229
157244
157280
157294
157315
157323
157324
157371
157403
157416
157417
157452


3. opptaksprøve er i perioden 12.–23. juni (inkludert laurdag 16. juni). Kandidatane må setje av heile opptaksprøveperioden.

Innkalling og informasjon om 3. opptaksprøve blir sendt på e-post i god tid før prøven.

Spørsmål om opptaket kan rettast til Kristin Øye Gjersdal (krisgjer@khio.no).