Søknadsfristar 2021

Oversikt over søknadsfristar til årsstudium, bachelor, master- og ph.d.-studium som startar hausten 2021.

NB! Alle søknadsfristar har nå gått ut. Søknadsfristar for studieåret 2022/23 vil bli lagt ut i oktober.

Informasjon om opptaksprosessen og praktiske prøver blir lagt ut om lag to månader før fristane.

15. oktober 2020 (kl. 23.59)

1. desember (kl. 13.00)

1. desember 2020 (kl. 23.59)

15. desember 2020 (kl. 23.59)

1. februar 2021 (kl. 23:59)

22. februar 2021 (kl. 23:59)

6. april 2021 (kl. 23:59)


Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Open dag avlyst
På grunn av smittevernssituasjonen må divrre arrangementet Open dag utgå i 2020. Som potensiell søkjar kan du likevel få invitasjon til alle opne arrangement ved KHiO.

Abonner på nyheitsbrevet På KHiO og få tilsendt invitasjon til framsyningar, utstillingar og foredrag.

Lurer du på korleis det er å studere på KHiO?