Søknadsfristar 2021

Oversikt over søknadsfristar til årsstudium, bachelor, master- og ph.d.-studium som startar hausten 2021.

Informasjon om opptaksprosessen og praktiske prøver blir lagt ut om lag to månader før fristane.

15. oktober 2020 (kl. 23.59)

1. desember (kl. 13.00)

1. desember 2020 (kl. 23.59)

15. desember 2020 (kl. 23.59)

1. februar 2021 (kl. 23:59)

22. februar 2021 (kl. 23:59)

6. april 2021 (kl. 23:59)


Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Open dag tysdag 17. november 2020
KHiO opnar dørene og inviterer nye søkjarar og andre interesserte til Open dag.
Program kjem.

Abonner på nyheitsbrevet På KHiO og få tilsendt invitasjon til framsyningar, utstillingar og foredrag.

Lurer du på korleis det er å studere på KHiO?