Søknadsfristar 2020

Oversikt over søknadsfristar til bachelor, master og ph.d.-studium som startar hausten 2020. Søknadsvedlegga blir lagt ut to månader før fristane.

20. september 2019 (kl. 23.59):

1. oktober 2019 (kl. 23.59):

16. desember (kl. 23.59):

3. februar 2020 (kl. 23:59):

20. februar 2020 (kl. 23:59)

1. april 2020 (kl. 23:59):Spørsmål om opptak sendast til postmottak@khio.no. Skriv namnet på studiet i emnefeltet.

Ikkje opptak i 2020

  • Bachelorstudium i regi
  • Masterstudium i dans
  • Masterstudium i koreografi
  • Masterstudium i teater

Open dag 19. november 2019
KHiO opnar dørene og inviterer nye søkarar og andre interesserte til Open dag.

Lurer du på korleis det er å studere på KHiO?