Opptak til Operahøgskolen 2018

Opptaksprøvene vart gjennomførte i perioden 8. – 11. mars 2018. Resultatet er no synleg for søkjarane i Søknadsweb.

Søkjarar som får tilbod om studieplass ved Årsstudium i opera:

160426
160446
160403
160423
160413
160430
160427
160443

Søkjarar som får tilbod om studieplass ved Master i opera:

160431
160435
160440
160432
160414
160409
160433
160436

Søkjarar som får tilbod om å stå på venteliste blir kontakta direkte.

Spørsmål om opptaket kan rettast på e-post til studiekonsulent Kristin Øye Gjersdal