Helene T. Duckert og Isak Wisløff
Helene T. Duckert og Isak Wisløff

Nye studentrepresentanter i styret

Valget på nye studentrepresentanter til Kunsthøgskolens styre ble avholdt 27. oktober, og nye medlemmer ble Helene T. Duckert og Isak Wisløff.

Varamedlemmer ble Ylva Kemi og Simen K. Robertsen.

Valget hadde en valgdeltakelse på 44,5 %. Studentrepresentantene sitter hele studieåret 2016/2017.


Helene T. Duckert skrev før valget om det å sitte i styret:

Som studenter er vi skolens ryggrad og vår medvirkning i driften av KHiO er avgjørende for å sikre et godt studiemiljø og kvalitet i undervisningen. (...) La oss bruke de rettighetene og mulighetene vi har til å gjøre en forskjell i vår egen studiehverdag. Ikke minst for å sikre en god studieopplevelse for fremtidige studenter.

Isak Wisløff skrev dette før valget om det å sitte i styret:

Jeg vil gjerne være studentrepresentant i styret fordi det gir meg muligheten til å komme inn til selve kjernen på huset. (...) Mitt ønske er å tale studentenes sak i et forum hvor det du sier faktisk blir hørt og notert.