F.v. Nestleder Helena Sa Cavalcante Schuback og leder Therese Angel Khachik Aas.
F.v. Nestleder Helena Sa Cavalcante Schuback og leder Therese Angel Khachik Aas.

Nye ledere i studentrådet

Studentutvalgene ved KHiO har valgt Therese Angel Khachik Aas, MA1 Opera, til ny leder av studentrådet og Helena Sa Cavalcante Schuback, årsstudiet i Opera, til nestleder.

– Opera er den minste avdelingen på KHiO, men nå stiller vi altså med både leder og nestleder og det er fint at vi blir litt mer involvert enn tidligere. Etter å ha vært i SU et halvt år, ser jeg behovet for å finne en struktur for informasjonsflyt, sier nyvalgt leder for studentrådet Therese Angel Khachik Aas.

–Vi er på mange måter seks skoler under samme tak, da er det viktig å vite hvem man kan henvende seg til og hvilke rettigheter man har. Blant annet er det veldig viktig for meg å få frem hva ansatte plikter å informere studenter om. Studenter har rett til å bli inkludert og være med når avgjørelser skal tas. Jeg ønsker å finne ut om det er mulig å gjøre informasjonsflyten tydeligere, da tror jeg veldig mye vil bli enklere.

–Jeg er hundre prosent enig i det Therese sier, nikker nyvalgt nestleder Helena Sa Cavalcante Schuback.

–Vi er veldig samsnakket om at vi ønsker en klar og tydelig struktur både når det gjelder rettigheter og plikter for studentene. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Therese og har stor tro på hennes klokskap og rettferdighetssans.

Hva er det første dere planlegger å gjøre?

–Vi ønsker å høre fra de andre avdelingene hva de mangler sosialt og administrativt. Og hvilken kontakt de har med sin dekan, det vil selvfølgelig variere, også med tanke på størrelse på avdelingen. Det er viktig at alle blir hørt uansett om man er del av en stor eller liten avdeling.

Samarbeidsavtale

Det er nå inngått en samarbeidsavtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Studentrådet ved KHiO (SR). Formålet med avtalen er at den skal sikre et godt samarbeidsklima mellom KHiO og SR, og ivareta en god dialog mellom partene. I tillegg skal avtalen ta for seg drift av SR, samt sikre SR uavhengighet. Det står også i avtalen at man skal tilstrebe å ha møter en gang i måneden for å drøfte aktuelle saker.

Annemarie Bechmann Hansen, hva betyr det for deg som direktør å kunne signere en avtale mellom ledelsen og studentrådet?

–For meg som direktør, og for KHiO, er dette en merkedag. Jeg er svært glad for at studentene har valgt leder og nestleder og gratulerer Therese og Helena med valget. Studentrådets ledere og jeg har signert en avtale, som både tydeliggjør alle de steder der studentene utøver sin medbestemmelse – og ikke minst at noen av de mer tidskrevende oppgavene lønnes. Jeg ønsker meg stort engasjement fra studentene – både når det gjelder medbestemmelse i viktige saker og når det gjelder å skape et godt sosialt miljø på tvers av studieprogrammene. Jeg vil oppfordre alle studenter til å bidra til studentfellesskapet, enten det er å være med i styre og stell – eller når det arrangeres fadderuke. Vi må ta studenthuset Akers Mek i bruk igjen. I det hele tatt er det mange muligheter for studenter til å bidra her på KHiO. Jeg heier på Therese og Helena, studentrådet, Studentutvalgene – og alle dere studenter som gjør en innsats for skolesamfunnet vårt.


Lurer du på hva studentrådet er?

• Studentrådet er det øverste studentorganet ved Kunsthøgskolen i Oslo.
• Rådet er valgt av studentene selv og er et direkte ledd mellom studentene og skolens ledelse. Her sitter leder og nestleder for hver av de seks studentutvalgene i direkte møter med skolens ledelse for å fremme studentsaker. Studentrådet har også plass i innstillingsutvalg (når vi skal ansette lærere og ledere), i ulike arbeidsgrupper – og studentene skal høres i alle viktige saker.
• Studentrådet har en leder og en nestleder. Disse to vil være hovedansvarlige for større saker som påvirker alle studenter på avdelingene og være hovedpersonene i dialogen med skolens ledelse.
• Studentrådet skal også holde kontakten med eksterne studentorgan som NSO, VT og SIO.