Nye koronatiltak på KHiO (oppdateres)

Kunsthøgskolen i Oslo er stengt til og med 13. april som følge av koronaviruset, og situasjonen vurderes fortløpende.

Opptak

Søknadsfristen 1. april, blir den opprettholdt?
Ja, søknadsfristen 1. april opprettholdes. På våre nettsider kan du få informasjon om de studiene som har frist 1. april.

Jeg er innkalt på intervju og/eller opptaksprøve i siste halvdel av mars. Hva skjer nå?
Det lages alternative løsninger for opptak som gjør at alle opptak kan gjennomføres, men på en annen måte og kanskje i et annet tidsforløp. Dette betyr f.eks. at opptaksprøver og intervjuer som skulle vært avholdt på Kunsthøgskolen i perioden frem til og med 26. mars (og eventuelt etter dersom dette trekker ut) vil gjennomføres på skype, zoom, videokonferanse, etc. eller gjennomføres på en annen måte. 

Ingen søkere skal møte fysisk på Kunsthøgskolen. 

Som søker får du direkte informasjon på e-post om alternative løsninger fra den avdelingen du har søkt.

Undervisning

Hva skjer med undervisningen nå som KHiO er stengt?
All undervisning i KHiOs lokaler er avlyst i denne perioden, men alle avdelinger er i gang med å lage og sette i gang alternative løsninger for gjennomføring av undervisningen. 

Som student vil du få informasjon om alternative opplegg direkte fra din avdeling/lærer. 

Det er foreløpig uklart om stengningen vil forlenges etter 13. april. Vi planlegger med tanke på både et kort og langt tidsperspektiv.

Eksamen

Hva skjer med eksamen hvis KHiO blir stengt lenger enn til 13. april?
Det arbeides med alternative løsninger for eksamen. Her er ikke løsningene klare ennå, men som student vil du få informasjon direkte fra din avdeling så snart noe er besluttet. 

Utveksling og karantene

Jeg planlegger utveksling til høsten. Hva gjør jeg nå?
Situasjonen er uavklart og usikker. Hvis for eksempel det foreligger en advarsel fra UD eller FHI mot å reise til landet din skole ligger i, vil du ikke kunne dra på utveksling dit. Akkurat nå fraråder UD reiser til alle land. Disse advarslene kan komme på kort varsel, som gjør planlegging vanskelig. Det kan også oppstå lokale situasjoner som gjør at skoler ikke ønsker å ta imot utvekslingsstudenter. Dette gjør at vi må vurdere om utveksling til høsten kan gå sin gang i det hele tatt, og en avgjørelse på det vil bli tatt i slutten av april. Inntil videre bør du derfor ikke kjøpe billetter, inngå kontrakter om leie av hybel eller inngå andre forpliktelser da det er en reell mulighet for at utvekslingsoppholdet ditt blir avlyst.

Jeg skal på utveksling i vårsemesteret. Hva gjør jeg nå?
Alle utenlandsopphold i vårsemesteret er avlyst. Alle studenter som blir berørt av dette har fått informasjon fra utvekslingskoordinator og/eller studiekonsulent.

Jeg er på et utvekslingsopphold i utlandet nå. Må jeg reise hjem?
Ja, alle studenter fra Kunsthøgskolen som er på utvekslingsopphold i utlandet har fått beskjed om å reise hjem igjen til Norge

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. 

Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare situasjonen for mange reisende. Land kan raskt innføre reiserestriksjoner, tvungen karantene ved innreise fra land med koronavirus, grenser kan bli stengt og flyavganger bli kansellert.

Kunsthøgskolens studenter som er på utveksling i utlandet har i tråd med UDs reiseråd fått e-post med anbefaling om å reise hjem.

Innreisende utvekslingsstudenter skal likebehandles med andre KHiO-studenter. Alternativt opplegg som utvikles gjelder også for dem. 

De har også fått e-post om hvordan de skal forholde seg til stengningen.

Karanteneregler
Studenter og ansatte plikter å følge myndighetenes karanteneregler. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at Helsedirektoratet har bestemt at alle som kommer tilbake fra reiser skal i hjemmekarantene i to uker – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar. 

Oppdatert 3. april

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Som følge av vedtaket har KHiOs lokaler stengt. Det innebærer at:

 • Planlagte forestillinger og arrangementer kan ikke gjennomføres i denne perioden
 • Studie- og jobbreiser i mars og april avlyses
 • Studenter vil ikke ha tilgang til skolens lokaler, hverken fellesarealer eller spesialrom
 • Ansatte anbefales å jobbe hjemmefra, når det er mulig. Eventuelle unntak skjer i samråd med dekan og seksjonssjef
 • Kunsthøgskolens atelierhus i Paris er stengt i mars og april. De som har fått tildelt opphold vil bli kontaktet
 • Ansatte og studenter må holde seg fortløpende på epost og nettside.

Spørsmål

 • Studenter kan kontakte studiekonsulent for sin avdeling. Se her for kontaktinfo til hver avdeling.
 • Ansatte kan kontakte sin leder
 • Sentralbordet er åpent på hverdager mellom kl 10-13
 • Studentene kan ta kontakt med teamleder på drift, Vidar Iversen, for å avtale henting. Han nås på telefon 908 379 92 mellom 8:00 – 15:00 mandag – fredag. Henting må skje mellom kl. 0900 og 1500
 • Spørsmål og svar om koronaviruset for studenter (regjeringen.no)

Økonomi

Stortinget er blitt enige om å legge en milliard ekstra i potten i økonomisk støtte til studenter. 

Lånekassen har oppdatert sine sider med relevant info med utgangspunkt i denne nye studentpakken. 

Ansatte

HR

Permisjonsordninger for ansatte på KHiO i forbindelse med korona (HR-portalen, krever innlogging i Feide)

Digitale ressurser

KHiOs veiledning til ansatte for bruk av digitale verktøy i undervisning (PDF)

Bruk av Zoom og Teams i undervisning:
Samleside med tips og råd om digital undervisning (Unit)

Canvas: 

Skal du gå fra campusundervisning til nettbasert undervisning blir Canvas et viktig verktøy. Bruk Canvas som primærkilde for å informere studentene. Bruk kunngjøringer for korte tidsbegrensede beskjeder, og sider for informasjon som skal være tilgjengelig over tid.

Pålogging og info

Zoom: 

Zoom er det foretrukne verktøyet for digital undervisning. Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere.

Pålogging og info

Sikresiden:

Sikresiden.no er en webbasert app som tilbyr veiledning og råd i krisesituasjoner, og tips til hvordan du kan forebygge. Den har også mange gode tips til studenter og ansatte som har fått en ny hverdag etter utbruddet av korona.

Helseråd og info fra myndigheter

24. mars: Tiltakene mot koronavirus videreføres (pressemelding, regjeringen)

Råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona.