Nye koronatiltak på KHiO (oppdateres)

Kunsthøgskolen i Oslo er stengt som følge av nasjonale tiltak mot spredning av koronaviruset, men campus blir nå gradvis åpnet for studenter.

Oppdatert: 22. mai 2020

Åpningstider

Smittevern

KHiO plikter å følge nasjonale retningslinjer for smittevern. For å ivareta dette, og sikkerheten til studenter og ansatte, er det utarbeidet et viktig dokument: Prinsipper for smitteverntiltak med retningslinjer om:

 • Nasjonale føringer
 • Mottak- og adgangsprosedyre
 • Regler for opphold på campus
 • Smittevernsplan for scener, verksteder og eksamen
 • Hygienetips

Alle KHiO-studenter og ansatte plikter å lese gjennom prinsipper for smitteverntiltak før de kommer til campus.

 • Prinsipper for smitteverntiltak (norsk pdf) / Principles for Preventing Contagion (English pdf)
 • Smitteverntiltak på KHiO_opplæring for studenter (norsk pdf) / Measures for infection prevention and control_Information and training for students (English pdf)

Alle som skal tilbake på campus skal ha sett videoen om smittevernsprosedyrene ved campus.

For studenter

Tilgang til campus

Følgende studentgrupper har tilgang til campus:

Visuelle kunstfag

 • Avgangsstudenter
 • Kunstakademiet gir tilgang for MA1-studenter
 • Kunst og håndverk gir tilgang for MA1-studenter
 • Design gir tilgang for MA1-studenterVerkstedene åpnes for studenter på MA1. Avgangsstudenter prioriteres, men ved ledig kapasitet kan verkstedene benyttes av MA1-studenter. Studenter kan melde sine behov ved å sende en e-post til verkstedenes helpdesk.

Scenekunstfag

 • Avgangsstudenter
 • Operahøgskolen gir tilgang for MA1-studenter.
 • Teaterhøgskolen gir tilgang for BA2 skuespillerfag
 • Dans gir tidsbegrenset tilgang for et utvalg av klasseundervsining for BA1, BA2 og MA1 (totale tilgang i tid tilsvarer øvrige avdelingers tilgang).

Andre studenter vil foreløpig ikke ha tilgang til campus. For disse studentene vil undervisning og veiledning fortsette hjemmefra, i digitale kanaler. Det gjøres en ny vurdering av om det kan åpnes for flere studenter, når vi ser hvordan vi lykkes med smittevernet.
Ca. 60 % av KHiOs studenter har nå adgang til campus, men ikke alle på en gang.

Adgangskontroll

Studenter som får adgang til campus skal på forhånd ha mottatt melding om dette på e-post. Ved ankomst skal du registrere deg og muntlig stadfeste at du har gjort deg kjent med prinsipper for smitteverntiltak og egenerklæring om helse. I adgangskontrollen vil du bli bedt om å bekrefte følgende egenerklæring:

 • Jeg har ikke luftveissymptomer (hoste, feber, tungpustethet).
 • Jeg har ikke hatt luftveissymptomer (hoste, feber, tungpustethet) det siste døgnet.
 • Ingen i husstanden min har luftveissymptomer (hoste, feber, tungpustethet), eller har hatt slike symptomer det siste døgnet.
 • Jeg har ikke de siste 14 dager har hatt nærkontakt med andre personer med sterk mistanke om eller diagnostisert Covid-19.
 • Jeg plikter å følge helsemyndighetenes hygieneråd med god håndvask, hoste/nyse i albuen og holde en meter avstand under hele oppholdet hos KHiO.
Konsekvenser av stengningen

De nasjonale smitteverntiltakene medfører følgende konsekvenser:

 • Ingen søkere skal møte fysisk på Kunsthøgskolen, med unntak av 3. prøve til bachelor i skuespillerfag. Som søker får du direkte informasjon på e-post om alternative løsninger fra den avdelingen du har søkt.
 • Planlagte forestillinger og arrangementer kan ikke gjennomføres i vårsemesteret
 • Studie- og jobbreiser avlyses inntil videre
 • Kunsthøgskolens atelierhus i Paris er stengt
 • Kantina er stengt
 • Det er totalforbud mot bruk av alkohol og andre rusmidler på campus
 • Utvekslingsopphold er avlyst for vårsemesteret
 • Alle som kommer til Norge fra utlandet er pålagt hjemmekarantene i 10 dager
 • Ansatte og studenter med tilgang til campus plikter å sette seg inn i Prinsipper for smittevern ved KHiO
 • Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn en meters avstand i mer enn 15 minutter.
 • Ansatte og studenter plikter å holde seg fortløpende oppdatert på e-post og nettside.

Vårsemesteret 2020 har Kunsthøgskolen laget en midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 22. februar 2011 nr. 371 om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo. Målet med forskriften er at studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo skal få gjennomført sin utdanning og få sine grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronaviruset.
Spørsmål
Studenter skal i hovedregelen kontakte studiekonsulent. Se her for kontaktinfo til hver avdeling. (Tips: skriv studiekonsulent i søkefeltet)

Sentralbordet er åpent mandag - fredag, kl. 08.00-15.00, telefon 22 99 55 00

Helpdesk har e-post: service@khio.no

Henting av eiendeler: kontakt teamleder drift, Vidar Iversen, for avtale. E-post sendes minimum en arbeidsdag i forveien til vidar.iversen@khio.no Opplys om fullt navn, telefonnummer og avdeling, samt ønsket dag og tidspunkt for henting. Inntil 3 timer adgang kan gis i tidsrommet mandag – fredag, kl. 09.00 – 17.00.

For ansatte

Adgangskontroll

Ansatte som må ha tilgang til KHiO for å kunne utføre arbeidet sitt, skal avtale dette med dekan eller seksjonssjef.

Alle ansatte som skal ha tilgang til KHiO, skal gjennomføre et obligatorisk smittevernkurs, og får innkalling i Zoom. Nærmeste leder melder dette inn til e-post smittevern@khio.no

Ny bruk av inngangsdører
For å ivareta smittevernbestemmelsene på best mulig måte, må ansattes bruk av inngangsdører til skolen begrenses.

HR

Ansatte på KHiO finner relevant informasjon om sitt arbeidsforhold i HR-portalen.

NB! Krever innlogging via Feide.

30.04.2020: Retningslinjer for forlengelse av stipendiatperioden i forbindelse med stengt skole

24.04.2020: Ivaretakelse av ansatte under Korona

03.04.2020: Føring av arbeidstid i DFØ app for ansatte ved KHiO i perioden skolen er stengt pga korona

17.03.2020: Permisjonsordninger for ansatte på KHiO i forbindelse med korona

Risikovurdering

Kartlegging og risikovurdering

Digitale ressurser

KHiO: Anbefaling for nettbaserte verktøy for undervisning og møter

Unit: Units samling av digitale ressurser i forbindelse med undervisning/digital læring

Zoom: Pålogging med KHiO-brukernavn og passord

Teams: Brukerveiledning for å ta i bruk Teams til intern- og ekstern kommunikasjon (Microsoft)

Sikre siden: På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon

Helseråd og info fra myndigheter

12.05.2020: Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler (brev fra Kunnskapsdepartementet - pdf)

07.05.2020: Regjeringen utvider åpningen av universiteter, høgskoler og fagskoler (regjeringa.no)

22.04.2020: Tiltak for studenter og kunder under koronakrisen (Lånekassen, oppdatert 29.04.2020)

14.04.2020: Spørsmål og svar om koronaviruset for studenter (regjeringa.no, oppdatert 28.02.2020)

07.04.2020: Gradvis åpning av barnehager, skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter (regjeringa.no)

07.04.2020: Delvis åpning av høgskoler og universiteter fra 27. april (brev fra Kunnskapsdepartementet - pdf)

03.04.2020: Avstand, karantene og isolering (Folkehelseinstituttet, oppdatert 08.05.2020)

03.04.2020: 1 milliard kroner til stipend for studenter som mister inntekt (regjeringa.no)