Ny seksjonssjef for seksjon for studier, forskning og formidling

Gro Enerstvedt Smenes (43) er ansatt som seksjonssjef for seksjon for studier, forskning og formidling.

Smenes har historie hovedfag fra Universitetet i Oslo og har de siste 9 årene vært seksjonssjef for studier ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Før dette har hun vært studieleder og studiekonsulent ved Institutt for arkeologi, konservering og studier på samme fakultet. Smenes har lang erfaring fra UH-sektoren og bred ledererfaring fra et av de største fakultetene ved UiO.

–Jeg gleder meg til å bli kjent med folk og fag på KHiO og ser fram til å lede en seksjon som dekker et enda bredere arbeidsfelt enn det jeg har som seksjonssjef i dag. Det er en spennende utfordring, sier Gro Enerstvedt Smenes.

Smenes tiltrer stillingen i slutten av mars/begynnelsen av april.