Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ny lederstilling for forskningen ved KHiO

Ny lederstilling for forskningen ved KHiO

Kunsthøgskolen i Oslo tar mål av seg til å bli en ledende utdanningsinstitusjon innen kunstnerisk utviklingsarbeid. For å maksimere innsatsen vil Kunsthøgskolen ansette en leder for dette arbeidet.

– Jeg håper å oppnå både et større faglig og strategisk fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid på KHiO, blant annet gjennom videreutvikling av delingsarenaer, sier rektor Jørn Mortensen om opprettelsen av den nye stillingen Leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og stipendiatprogram. - Videre er ambisjonen å utvikle en større faglig institusjonell omsorg for stipendiatprogrammet på skolen. I det hele tatt er dette deler av en konkretisering av den nye strategiplanen.

Hvilke mål er satt for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og stipendiatprogram i strategiplanen 2017–2022?

– For kunstnerisk utviklingsarbeid (Kuf) har vi sagt at vi skal være ledende i utviklingen av feltet, vi skal være tydelige på hva våre forskningsfelt er, og vi skal videreutvikle attraktive arneaer for deling. Et godt eksempel her er for eksempel forskningsuka som ble arrangert i januar, og som kommer tilbake hvert år fremover. Disse målsettingene vil sette KHiO på kartet i forhold til kunstnerisk utviklingsarbeid. Når det gjelder stipendatprogrammet er målsettingen å etablere en PhD-grad alene eller i samarbeid med andre. Her er vi allerede i gang med utviklingen av studieplan og egne forskrifter.

Kan vi se for oss en PhD-grad på Kunsthøgskolen i nær framtid?

- Jeg tror faktisk vi kan være i gang allerede i 2019. Som akkreditert vitenskapelig høgskole bør vi holde oss med et tilbud også på 3. syklus nivå. Det er ambisiøst – og det kan og vil kreve prioriteringer – men det vil også gjøre Kunsthøgskolen attraktiv som institusjon.

Den nye stillingen har søknadsfrist 21. april.