KHiO etablerer varslingsnemnd

Kunsthøgskolen i Oslo har i et brev til Kunnskapsdepartementet lagt fram en detaljert plan for behandlingen av varslingssaken som kom fram før jul. I brevet lanseres en handlingsplan for et trygt arbeids og læringsmiløj og oppretting av en varslingsnemnd.

Brev av 12.01.2018 fra KHiO til Kunnskapsdepartementet og vedlegg med handlingsplan.

Varslingsnemnda vil bestå av eksterne og interne medlemmer. Ambisjonen er å gjøre det både lettere og tryggere å si ifra om mulige brudd på høgskolens etiske retningslinjer.

Ledelsen på KHiO har besluttet å lage en handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø for å skape trygghet for at systemer og rutiner er hensiktsmessige for å avdekke og håndtere mobbing og trakassering.

Tiltakene i handlingsplanen vil inkludere flere strakstiltak, fokus på doble relasjoner, system og organisasjonsevaluering og kultur og kompetanse.