Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

KHiO etablerer varslingsnemnd

KHiO etablerer varslingsnemnd

Kunsthøgskolen i Oslo har i et brev til Kunnskapsdepartementet lagt fram en detaljert plan for behandlingen av varslingssaken som kom fram før jul. I brevet lanseres en handlingsplan for et trygt arbeids og læringsmiløj og oppretting av en varslingsnemnd.

Brev av 12.01.2018 fra KHiO til Kunnskapsdepartementet og vedlegg med handlingsplan.

Varslingsnemnda vil bestå av eksterne og interne medlemmer. Ambisjonen er å gjøre det både lettere og tryggere å si ifra om mulige brudd på høgskolens etiske retningslinjer.

Ledelsen på KHiO har besluttet å lage en handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø for å skape trygghet for at systemer og rutiner er hensiktsmessige for å avdekke og håndtere mobbing og trakassering.

Tiltakene i handlingsplanen vil inkludere flere strakstiltak, fokus på doble relasjoner, system og organisasjonsevaluering og kultur og kompetanse.