Informasjon om opptaksrunder avd. Dans 2020

BA Jazzdans:
Orientering om 2. opptaksrunde (12. mars 2020) 

Kandidater videre til 2. opptaksrunde Bachelor i jazzdans:
Dato: 12.03.20.
Sted: Scene 4

Nummer in Søknadsweb:
202744 202817 202758 202716
202802 202726 202774 202721
202701 202730 202723 202707
202713 202708 202786 202788
202796 202732 202799 202725
202768 202761 202780 202712