Vidar Iversen "Brannslukkeren" sin Paddeorden.

Hennes Slibrighet Den Grønne Paddes Orden

På 200-års dagen for Tegneskolen, forløperen til Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), som i dag videreføres i Kunsthøgskolen i Oslo og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, offentliggjøres for første gang informasjon tidligere unntatt offentligheten om HSH Den Grønne Paddes Orden som i år feirer 100 år.

I 1902-03 flyttet SHKS inn i Ullevålsveien 5 og allerede fra denne tid finnes det dokumenter som forteller om elevsamfunnet Akantus hvor ordenen, HSH Den Grønne Paddes Orden, ble opprettet i 1918. «Padden, i all sin uformelighet, er valgt som ordenens symbol, fordi den formalt sett, er ment som et kontrapunkt til de skjønnhetsverdier, de idealer SHKS og dens studenter bør ha satt seg.»

–Ordenen er en grønn keramikkpadde som bæres rundt halsen, kun ved høytidlige anledninger, forteller leder for drift Vidar Iversen og viser frem sin padde. –Denne fikk jeg siste gang den ble delt ut i 2004 og jeg fikk ordensnavnet Brannslukkeren. Jeg var jo vaktmester og veldig opptatt av brannvern, men slukket jo også branner i overført betydning. Jeg er veldig stolt over denne hedersbevisningen som gis for «utrettelig og uegennyttig innsats for studentenes ve og vel».

Han forteller at under sermonien bæres selve padda Buffo-Buffo i en bærestol med forheng og man slås til ridder på ordentlig måte.
–På denne siste seremonien ble også Trine Wester (Førsteamanuensis i 3D-print/dForm ved KhiO) slått til ridder i tillegg til 8 studenter. Buffo-Buffo ble avduket på gravølet til Ullevålsveien i 2010, før vi flyttet inn i lokalene her i den gamle Seilduksfabrikken ved Akerselva. Men den har aldri vært avbildet for offentligheten før.

Vi går opp i biblioteket der det over 100 år gamle bordet fra rektorskontoret i Ullevålsveien 5 står, for høytidlig å avfotografere padden Buffo-Buffo sammen med Gullrullen og ordenen. Inni Gullrullen ligger Trontalen, som ble fremført når nye kandidater ble opptatt i den høye orden.

I Trontalen står det blant annet:
"Ere indstiftet af elever henhørende til samfundet ved det Kongelige Tegneacademi eller senere hen statens Haandverks- og Kunstindustriskole kaldet. Elever som i sin hængivenhed til hinanden og samfundet og for at sikre tradischionernes continuitet, haver til samfundet in perpertuaem memoriam, og / eller utmærkede fortjenester til denne høie ordensig herved berettighet haver gjort:"

–Jeg er ikke den eneste vaktmesteren som har mottatt denne ordenen. Joakim Jakobsen er jo legendarisk fra Ullevålsveien. Han bodde på skolen og var sjefen for vaktmesterne i en årrekke – i grunn var han sjefen for skolen. Ved oppstart av studieåret stod han øverst i trappen med uniformen på og hvite hansker. Og om det var litt knapt med penger på skolen så gikk han innom Stortinget og ba om mer. Vi har fremdeles uniformen hans.

Iversen har vært i skolens arkiver og funnet frem alle dokumenter knyttet til ordenen og forteller at det er først i dag han har lest begrunnelsen for at både SU og Gamle paddene (ansatte og studenter som tidligere hadde mottatt ordenen) mente at han burde få den.

–Jeg startet som vaktmester ved SHKS 4. januar 1993, da var jeg 18 år gammel og såg veldig opp til studentene. Jeg har vært ved denne skolen i over 25 år og det er studentene og gode kolleger som holder meg her. De aller fleste studentene er skikkelig fine folk som jobber hardt. Så når vi i dag skal feire 200-års jubileet for Tegneskolen på Oslo Rådhus, skal jeg ta på meg dressen og henge padda rundt halsen – jeg kan ikke ta den på meg før dressen er på.


Fra begrunnelsen til Vidar Iversen «Brannslukkeren»:
«Han er utrolig hjelpsom hva du enn spør han om, jeg tror samtlige på denne skolen som dere spør om han fortjener en padde vil nikke stille i ærbødighet. I tillegg til å være vaktmester er han også behjelpelig om det gjelder fotografering, som han selv driver med. Og så er han stort sett glad som er en fantastisk egenskap.»