Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstillinger - visningssteder

Kunsthøgskolen i Oslo har seks gallerier:

Skolen har i tillegg et antall fellesarealer og undervisningsrom som med noen begrensinger også kan brukes til utstilling. Disse er: 

I KHiOs arrangementskalender finner du informasjon om utstillinger, forestillinger og andre visninger i avdelingenes eller studentenes regi.

Hvis du ønsker å vise arbeider på skolen følger her en oversikt over hvordan du går til veis og hva du må tenke på:

Utstillingsplass 

KHiOs gallerier er prioritert de visuelle avdelingene, og reservasjoner av dem fordeles hvert semester i forbindelse med undervisningsplanleggingen. Ledig kapasitet informeres om fra avdelingene.

Kunst og håndverk disponerer hvert skoleår et av Seilduken-galleriene. De har en studentdreven gallerigruppe som tildeler utstillingsplass for sine studenter. Gruppen informerer hvert semester avdelingens studenter om dette, og du finner også mer informasjon i Canvas. Kontakt studiekonsulent på avdelingen ved spørsmål om å stille ut i øvrige areal på skolen.

Kunstakademiet disponerer under hvert skoleår et seilduksgalleri, Skylight og P0. Avdelingen informerer sine studenter om rutiner for reservasjon av utstillingsplass.

Dersom du har spørsmål om reservasjoner av rom eller ønsker å vise arbeider i ett av rommene i listen over kan du kontakte studiekonsulent på din avdeling. Oversikt over reservasjoner i gallerier og andre rom for visning av arbeider finner du her:

Merk at det hefter flere begrensinger for bruk av fellesarealer og undervisningsrom enn det gjør for galleriene. Mer informasjon om dette finner du nedenfor under «Montering».

Utearealet rundt KHiO er ikke en del av skolens leieavtale. Hvis du ønsker å vise arbeider eller jobbe på uteområdet må din avdeling sende en søknad til skolens gårdeier på vegne av deg, senest to uker før du ønsker å begynne å jobbe på området. Dette inkluderer også Asiatisk hage. Henvend deg til din programkoordinator så kan du få hjelp med dette.

Adgang og sikkerhet

For å få adgang til et galleri eller annet areal du skal stille ut i må du kunne dokumentere at du skal stille ut i rommet, og i hvilket tidsrom. Ta kontakt med drift på service@khio.no for å be om at adgang programmeres på ditt adgangskort. 

Under tiden du arbeider og har utstilling i rommet er du ansvarlig for sikkerheten i det. Ikke la dører ut i det fri stå åpne, ikke slipp inn uvedkommende, sørg for brann- og rømningssikkerheten og bruk lokalet i henhold til retningslinjene i galleritegningen, som du finner lenger ned på denne side. 

De til enhver tid gjeldende åpningstidene for studenter og ansatte finnes her. Disse åpningstidene gjelder også for arbeid i galleriene.

AV-utstyr

Hvis du ønsker å låne projektor, lydutstyr, mediespillere eller annet utstyr for opptak eller visning av lyd og bilde kan du låne dette fra skolens utstyrslager, som er en del av servicesenteret. Reserver utstyr i skolens LendItems-system selv, eller send en forespørsel til tomtrob@khio.no og beskriv hva du skal vise, hvordan og i hvilket format, så kan Tom Trøbråten hjelpe deg. Les mer om utstyrslageret, inklusive lånebetingelser, her.

Lyssetting

KHiOs lysmester Kaja Glenne Lund håndterer lyssetting av utstillinger og visninger i Kunsthøgskolens lokaler, og kan hjelpe deg med lyssetting.

Det er installert ERCO-skinner for spotter i følgende rom:

 • Seilduken 1
 • Seilduken 2
 • Resepsjonsgalleriet
 • Formsalen
 • Hjørne av vestibyle
 • Området foran servicesenteret
 • Teorirommet 

Merk: du har ikke lov å selv arbeide med skolens ERCO-spotter

Øvrige gallerier og rom kan kun lyssettes dersom det planlegges godt. 

Ta kontakt på service@khio.no i god tid før du begynner å montere din utstilling for å avtale tid for bistand til lyssetting.

Utstillingskoordinator

Skolens utstillingskoordinator Annika Isaksson Pirtti arbeider ved driftsteamet og koordinerer bistand til større utstillinger, visninger og arrangementer. Hun arbeider også sammen med kuratorene for avgangsutstillingene, og koordinerer skolens deltakelse i Elvelangs.
Kontakt utstillingskoordinator dersom du planlegger utstilling og har spørsmål om bruk av lokaler på anniisak@khio.no. Du kan selvfølgelig også kontakte driftsteamet på service@khio.no. 

Montering

Plantegninger over alle områder som kan brukes til visning av arbeider, med mål, informasjon om materialer i vegger, lyssetting og begrensinger for bruk finner du nederst i denne artikkelen.

Merk deg begrensingene for rommene og tilstøtende arealer slik at det du monterer ikke kommer i konflikt med brann- og rømningssikkerheten eller reglene for bruk av området. Da slipper du ekstra arbeid eller at arbeidene dine blir fjernet – lagring og montering som skjer i strid med reglementer fjernes fortløpende og uten varsel.

Du må selv ha de verktøy du trenger og du må også selv kjøpe inn det du trenger av spiker, skruer, kroker, vaiere etc. til montering. Stiger for utlån finnes i bygget som huser Selduksgalleriene og ved siden av Auditoriet. Husk å gå tilbake med stiger etter endt bruk. Fastlåste stiger lånes ikke ut. 

Driftsteamet kjenner lokalene godt og kan hjelpe deg med råd om materialer og praktisk hjelp ved montering. De har også lift for bistand til montering i høyden. Ta kontakt på service@khio.no senest to uker før du begynner å montere for å avtale tid for bistand. 

Generelle tips om montering:

 • Dersom du skal feste noe i en vegg av kryssfinèr/tre holder det med å kjøpe skruer for tre. Du kan også bruke skruer for tre hvis veggen består av gips med tre bak, så lenge skruen får feste i treet. Skruene du kjøper bør også være gjenget hele veien. Delvis gjengede skruer brukes kun dersom man vil trekke to stykker tre etc. dikt inntil hverandre, for eksempel en sponplate inntil en stender.
 • Dersom du skal feste noe i gipsvegg kan du – dersom du skal henge opp noe som er lett – bruke små spiker, eller skruer for tre dersom du skrur dem inn sakte. Skal du montere noe tungt må du kjøpe gipsankere og skruer til dem. Kikk gjerne gjennom denne korte videoen om montering i gips - den viser dette fint.
 • MERK: Du må ikke bruke plastplugger i gipsvegger. Plastplugger er ikke egnet for gips eller tre, uansett hva butikken kan måtte fortelle deg. De vil ikke feste godt i veggen eller bære den vekt de skal i en vegg av gips eller tre.
 • Dersom du skal feste noe i betong trenger du å kjøpe deg murplugg i plast og skruer til dem.
 • MERK: ta kontakt med driftsteamet hvis du skal montere noe i betongvegg. Det er ikke lov å bore eller skru i alle våre vegger – for eksempel ikke i de gamle mursteinsveggene, som er vernet. Hvis du ønsker å feste noe fra taket – ta alltid kontakt med driftsteamet først.
 • MERK: det tillates ikke å montere fra rør, lamper, ventilasjon og annet teknisk utstyr.

Det er ikke tillatt å feste plakater på utvendige fasader eller på utsiden av vinduer og dører. Utendørs må plakater monteres på løse bukker/plakatholdere, eller på innsiden av glassdører. Ved montering på innsiden av glassdører må ikke tape benyttes. Benytt heller egnet klebemasse i av hvit type.

Sparkel og maling

Du kan hente hvit maling og sparkel for oppussing av vegger i i visningsrom fra driftsteamet i Fossveien 20. Du må kun bruke skolens maling til hvitmaling av vegger. 

MERK: Denne malingen skal kun brukes til å male vegger i utstillingsrommene hvite! Den får ikke blandes ut med annen maling eller brukes til å male utstillingsarkitektur eller arbeider. All annen maling må du bekoste selv. På Flügger farve på Alexander Kiellands plass kan du kjøpe maling og utstyr til skolens rabatt. Kontakt drift på service@khio.no for mer informasjon om dette.

Podier/utstillingssokler

Alt av utstillingsarkitektur må du bygge selv – sokler/podier, bord, hyller etc. Skolen eier ingen utstillingsarkitektur. 

Nullstilling

Alle må selv pusse opp og klargjøre utstillingsrom de har brukt etter endt utstilling. Dette innebærer: 

 • Alle spiker, klisterputer, skruer, plugger, ankere, stifter etc. må fjernes.
 • Alle hull og groper må sparkles. Flekken du sparklet må du så slipe flat og jevn før du maler den. Veggene må helmales dersom det er behov for det.
 • Møbler, utstyr og ting som er tatt til lokalet må fjernes, også fra tilstøtende arealer.
 • Du må selv fjerne og kaste alt søppel.

PR/kommunikasjon

For å få ut informasjon om utstillinger og arrangementer som er åpent for publikum, kontaktes team kommunikasjon på kommunikasjon@khio.no. Forbered tekst til kalenderen på khio.no, gjerne med en ingress på to setninger og en brødtekst med detaljer om hvem som stiller ut eller deltar, sammen med informasjon om tid og sted. Ta gjerne med relevante lenker til hjemmesider.

Har du forslag til saker til hjemmesiden eller sosiale medier, så gi gjerne lyd.

Team kommunikasjon administrerer KHiOs konto på Instagram og Facebook. I noen tilfeller tilbyr vi take-over av Instagram. Kontakt gjerne teamet dersom du har forslag eller spørsmål.

Du kan også kontakte team kommunikasjon om designmanual.

Servering under utstillinger

Bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt i skolens lokaler, jfr. Studentreglementet og Ordensreglene i Driftsreglementet. Dette gjelder også under visninger og utstillinger. 

Dersom en arrangør ønsker å tilby alkohol til besøkere under en visning eller en utstilling reguleres dette av KHiOs Retningslinjer for servering av alkohol. (lenke her til hvor man finner retningslinjene) Dette innebærer blant annet at tillatelse til servering av alkohol må innhentes fra KHiOs direktør, og arrangør må også søke og innvilges skjenkebevilling fra Oslo kommune. Uten tillatelse fra direktør og skjenkebevilling fra Oslo Kommune tillates ingen servering, salg eller bruk av alkohol under noen form for arrangementer, inkludert visninger og utstillinger. 

Alle brudd mot KHiOs retningslinjer for servering av alkohol blir rapportert inn til ledelsen.

Eksternt publikum til utstillinger

Utstillinger i hovedbygningen

Utstillinger i skolens hovedbygning kan kun holdes åpne for et eksternt publikum under tiden hvor resepsjonen er bemannet, og publikum må da gis adgang kun via hovedinngangen.

Resepsjonen er bemannet: 

 • Mandag til torsdag 8-20
 • Fredag 8-15

Utenom disse tider er resepsjonen stengt. Dersom utstillinger i skolens hovedbygning ønskes åpne utenom resepsjonens bemanningstid må utstiller dekke kostnaden for ekstra studentvakt i resepsjonen. Alle i publikum må da også gå inn og ut via hovedinngangen. Kontakt Oddvar Røsten i resepsjonen senest to uker før utstilling for å bestille ekstra resepsjonsvakt: oddvrost@khio.no

MERK: utvendige dører må under ingen omstendigheter blokkeres i åpen stilling ved bruk av kiler, lodd eller lignende. Det medfører brudd på sikkerheten til brukere og bygg, og vil bli rapportert inn til ledelsen.

Utstillinger i Seilduken 1, Seilduken 2 og Skylight

Ved utstillinger i Seilduken 1, Seilduken 2 og Skylight må utstiller selv sørge for at publikum kommer seg inn og ut av galleriet – og også for at de ikke tar seg inn på andre områder.

 • For visninger i Seilduken 1 kan arrangøren selv stille dør fra galleriet åpen ut mot innergården ved å trykke på nøkkelbryter og åpne døren helt. Når døra skal lukkes igjen må utløserknapp først brukes (sitter høyt opp på veggen).
 • For visninger i Seilduken 2 og Skylight må arrangøren sende forespørsel til service@khio.no om å få dører inn til trappehuset programmert åpne under tiden for visningen. Arrangør må da selv stille med vakt ved inngangsdøren på bakkeplan. Vakt må være til stede ved døra under hele visningen.

MERK: utvendige dører må under ingen omstendigheter blokkeres i åpen stilling ved bruk av kiler, lodd eller lignende. Det medfører brudd på sikkerheten til brukere og bygg, og vil bli rapportert inn til ledelsen.

Avgangsutstillinger

Fra april og ut skoleåret avsettes alle utstillingsarealer for årets avgangsutstillinger for de visuelle avdelingene. Klargjøring av arealene håndteres av respektive avdeling, og montering og lyssetting koordineres i samarbeid mellom avdelingene, utstillingskoordinator og team drift og utlån. Kommunikasjon og markedsføring av utstillingene håndteres i samarbeid mellom avdelingene og team kommunikasjon. 

Elvelangs

Hvert år, torsdagen kveld nærmest høstjevndøgn, arrangerer bydelene langs Akerselva Elvelangs i fakkellys. Under kvelden slukkes gatebelysningen langs elva fra Vaterland til Frysja og erstattes med 4000 fakler, og publikum inviteres til en vandring langs elvebreddene, som under kvelden blir scene for et hundretall kunst- og kulturinnslag. Mer om Elvelangs her.

Kunsthøgskolen i Oslo er en av hovedscenene under kvelden, og skolens studenter bidrar hvert år med performancer, forestillinger, installasjoner og andre innslag. Skolen lyssetter også hvert år fossen og deler av fasaden/vinduene. 

Skolen disponerer under kvelden den østre bredden av Akerselva, fra terrassen utenfor scenetorget til det lille skogholtet nedenfor Akers mek. Utstillingskoordinator sender i løpet av august hvert år ut informasjon om hvordan du søker om å delta. Utstillingskoordinator tildeler også plass og kan bistå med noe montering og adgang til strøm. Lysmester er også til stede for eventuell hjelp med lyssetting.

Merk at det under arrangementet ikke er tillatt med salg av varer eller utdeling av informasjon.