Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Vil vite mer om trakassering - nasjonal kartlegging

Vil vite mer om trakassering - nasjonal kartlegging

– Vi tar mobbing og trakassering på alvor. Vi trenger å vite mer om omfanget og derfor er Kunsthøgskolen i Oslo med på en nasjonal kartlegging, sier rektor Jørn Mortensen.

Fra 20. og fram til 31. mai gjennomføres en stor nasjonal kartlegging for rundt 40.000 ansatte ved landets universiteter og høgskoler i regi av Universitets og høgskolerådet (UHR).

Alle ansatte kan svare på om de har opplevd mobbing eller trakassering i jobbsammenheng, og om de vet hvor de skal henvende seg hvis de har opplevd dette. I kartleggingen er det også spørsmål om hvilken posisjon den som mobber eller trakasserer har.

– Per i dag finnes det lite kunnskap om omfanget av mobbing og trakassering i sektoren. Vi gjennomfører kartleggingen fordi vi tar mobbing og trakassering på alvor. Ved å få konkrete tall flytter vi oss fra synsing til fakta. Det gir grunnlag for tiltak i arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og trakassering, sier rektor Jørn Mortensen som har deltatt i UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren.

Senke terskelen

Å si i fra om en uønsket hendelse kan være vanskelig. Er saken alvorlig nok? Hvem man skal henvende seg til, og hvordan følges dette opp, er spørsmål som uroer mange.

– Vi håper at økt oppmerksomhet på tematikken vil senke terskelen for å si ifra når man opplever uønskede hendelser, sier rektor Jørn Mortensen

Kartleggingen er anonym. Ingen oppgir navn og koblingen mellom e-post-adresse og svarskjema slettes umiddelbart etter at kartleggingen er gjennomført. Det er heller ingen ansatte ved den enkelte institusjon som har innsyn i datamaterialet. Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om at Ipsos Norge. De bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet i henhold til personvernlovgivningen. Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå. Universiteter og høgskoler kan be om rapport på institusjonsnivå, men ikke på fakultets- og instituttnivå.

Nasjonal kartlegging

Dette er en nasjonal kartlegging og resultatene legges fram i august. Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå. Det utarbeides ikke noen egen rapport for Kunsthøgskolen. Andre større institusjoner kan imidlertid gjøre dette. Resultatene kan føre til oppmerksomhet både på nasjonalt og lokalt nivå.

Telefontjeneste

Trenger du noen å snakke med i forbindelse med tematikken er det opprettet en egen 24/7-telefontjeneste i tiden under og etter kartleggingen. Det er Senter for krisepsykologi i Bergen som har telefontjenesten og telefonnummeret finner du i spørreskjemaet.

Si i fra

Fordi kartleggingen er anonym vil ikke svarene kunne brukes som en varsling.

– Har du opplevd uønskede hendelser i ditt ansettelsesforhold hos oss, ber vi deg varsle ved hjelp av vår si ifra-funksjon. Da kan vi følge det opp hendelsene på en korrekt måte, sier rektor.

På sikre siden

sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted der det gis forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte i UH-sektoren, og ca. 30 universiteter og høgskoler i Norge bruker sikresiden.no. Om du velger KHiO i den øverste fanen får du også opp direktelinker til våre intranettsider om varslingsrutine for ansatte og varslingsrutine for studenter ved KHiO.

Ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen finner varslingsrutine, skjema og utfyllende informasjon på siden Hvordan varsle om kritikkverdige forhold under HR-portalen på intranett (krever innlogging via Feide eller at du er påkoblet høgskolens interne nettverk).

Studenter som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold på studiestedet finner varslingsrutine, skjema og utfyllende informasjon på intranettsiden Si ifra om læringsmiljøet .