Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Vedtak fra styremøte 9.3.2021

Styret godkjente årsrapport, årsregnskap og disponerte resultatet fra internregnskap 2020.

Styret la også inn en tydelig forutsetning om at tidligere vedtak om periodisk evaluering av studietilbud skal igangsettes i 2021.

Under ledelsens orientering fikk styret også en kort innføring i bakgrunn for medieoppslag om samlingen av tidligere innkjøpte elevarbeid i perioden 1954/55-1980 ved Statens kunstakademi og hvordan dette er tenkt følgt opp videre der det blir sak på første ledermøte.

Beslutningssaker

Årsregnskap 2020

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020 med ledelseskommentarer.

Internregnskap 2020 og disponering av resultatet

Styret tar direktørens redegjørelse for internregnskap til etterretning.
Kunsthøgskolens resultat for 2020, kr 27 587 896, fordeles slik:

Avsetning til investeringer (totalt) 13 167 266
Avsetning avdeling dans 1 209 755
Avsetning avdeling Teaterhøgskolen 954 000
Avsetning avdeling design 1 215 214
Avsetning avdeling Kunstakademiet 336 369
Avsetning avdeling kunst og håndverk 491 398
Videreføre avsetning avdeling dans i reserven 370 000
Videreføre avsetning avdeling Teaterhøgskolen i reserven 370 849
Avsetning rektoratet 100 000
Avsetning doktorgradsprogrammet 2 178 000
Avsetning seksjon virksomhetsstyring 1 300 000
Reserven (uforutsette kostnader) 5 895 045
Totalt 27 587 896

Rektor og direktør gis fullmakt til nødvendige justeringer innenfor rammen av årets resultat, basert på diskusjonen i styremøtet.

Årsrapport 2020

Styret vedtar årsrapporten og ber at innspill fra møtet blir tatt inn i det videre arbeidet med årsrapporten.

Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2020

Styret godkjenner Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2020.

Plan for gjennomføring av periodisk evaluering av studietilbud

Styret forutsetter at vedtak i møte 19. januar 2021 i sak 5/21 blir gjennomført. Rektor får fullmakt til å fordele studium per år slik at alle program blir vurdert hvert sjette år, og KHiO gjennomfører de første evalueringene i 2021. Rektor og prorektor får mandat til å justere retningslinjene, der det er behov for justeringer, for å muliggjøre en igangsettelse av evalueringen i 2021. Midler til gjennomføring av evalueringen foreslås at tas fra reserven.

Kartlegging scenografiressurser

Rektor får mandat til å finne forslag til løsninger basert på redegjørelse og tidligere styrevedtak, og styret ber om en oppdatering i saken til styrets møte 15. juni.

Styret godkjente også:

Innkalling og saksliste til styrets møte 9.3.2021 med forslag til endring
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 9.2.2021

Orienteringssaker

Styret tok følgende saker til orientering:

Informasjonssikkerhet - rapport fra Personvernombudet
Koronapandemien – KHiOs håndtering
Orienteringer fra ledelsen
Orienteringer fra Studentrådet

-------

Styremøtene ved KHiO er offentlige. Innkalling, sakspapir og vedtak er tilgjengelig på khio.no

Merk at denne oppsummeringen er foreløpig og at referat fra møtet blir godkjent på neste styremøte.