Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Vedtak fra styremøte 19.01.2021

Styret ansatte Kristel Jæger Skorge som ny høgskoledirektør. I tillegg behandla styret periodisk evaluering av studietilbud, modell for forskingsledelse og styrets melding i årsrapport.

Ansettelse av prorektor forskning blei utsatt. På grunn av sjukdom var ikke innstillingsutvalet ferdig med innstillinga og ansettelse vil skje på ekstraordinært styremøte i februar.

Det blei også:

 • fastsatt retningslinjer for periodisk evaluering av studietilbud
 • fastsatt rolle for lokal forskningsleder på avdelingsnivå
 • drøfta utkast til styrets melding i årsrapport 2020
 • orientert om prosess med å vurdere leieavtalene for Fossveien 24

Styrevedtak

Det gjøres oppmerksom på at styreprotokollen enda ikke er formelt godkjent, så det kan komme mindre redaksjonelle endringer i ordlyden i enkelte av vedtakene. Styrets møteprotokoll er offentlig og blir lagt ut på de eksterne nettsidene, khio.no, sammen med sakspapirene til møtet.

Retningslinjer for periodisk evaluering av studietilbud på Kunsthøgskolen i Oslo

Styret godkjenner Retningslinjer for periodisk evaluering av studietilbud på Kunsthøgskolen i Oslo. Rektor og prorektor har fullmakt til å ferdigstille retningslinjene med de innspillene som framkom i møtet.
Styret ber om at en plan for gjennomføring av periodisk studieevaluering fra og med 2021 blir lagt fram i styremøtet i mars.
Styret ber om at kostnader til gjennomføring av periodisk evaluering av studietilbud tas med inn i budsjettprosessen for 2022.

Modell for forskningsledelse – lokal forskningsledelse

Styret viser til tidligere vedtak om opprettelse av prorektor for forskning og om omdisponering av ressurser på rektoratets budsjett som sikrer støtte til lokal forskningsledelse på avdelingsnivå.

Styret vedtar følgende rolle for lokal forskningsleder på avdelingsnivå:

 • ansvar for fagspesifikk forskningskvalitet (i samråd med dekan)
 • fagspesifikk representant i Kunsthøgskolens faglige kollegiale organ på institusjonsnivå med mandat innen forskning og forskerutdanning
 • bidra i utviklingen av forskningsmiljø og -kultur lokalt
 • bidra i fagspesifikke seminarer
 • fungere som fagfelle-støtte ved eksterne søknader
 • delta som representant på konferanser om forskning innen fagfeltet
 • yte støtte til dekan i forbindelse med utlysnings- og tilsetting stipendiatstilling ved avdelingen

Forslag om faglige organ for utdanning, forskning og forskerutdanning legges fram for vedtak på styrets møte i juni 2021.

Årsrapport 2020 – styrets beretning

Styrets innspill tas med i videre arbeid med styrets beretning.

Protokoll fra styremøte 6/2020

Protokollen fra styremøte 6/2020 godkjennes.

Orienteringssaker

Arealprosjekt – rapport fra Statsbygg (orientering fra Statsbygg)

Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om å bli involvert i den videre fremdriften i saken.

Utkast til årsrapport (orientering og overordnede innspill)

Styret tar saken til orientering og ber at innspill fra møtet blir tatt inn i det videre arbeidet med årsrapporten.

Tildelingsbrev 2021

Styret tar orienteringen til etterretning.