Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Vedtak fra ekstraordinært styremøte 9.2.2021

Styret vedtok å lyse ut dekanstillingen ved avdeling Operahøgskolen og tilsatte prorektor for forskning.

Beslutningssaker

Utlysning stilling som dekan ved avdeling Operahøgskolen

Styret godkjenner kunngjøringsteksten for stillingen som dekan ved avdeling Operahøgskolen, med tillegget som fremkom i møtet.
Styret ber om at det legges fram en sak med forslag til mal for kunngjøringstekst for dekaner i styrets første møte høsten 2021.
Styret oppnevner Anna Lindal til innstillingsutvalget.

Innstillingsutvalget er etter dette sammensatt som følger:
- rektor (innstillingsutvalgets leder)
- Anna Lindal
- høgskoledirektør
- Toril Carlsen, representant for ansatt i undervisnings- og forskerstilling ved avdelingen oppnevnt av styret etter forslag fra ansatte ved avdelingen
- Solveig Kringlebotn, representant for ansatt i undervisnings- og forskerstillinger oppnevnt av Tjenestemannsorganisasjonene
- Flora Anna Crocker Ångman, studentrepresentant (oppnevnes av studentutvalget på avdelingen)

Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret kreerer Anne Haaning til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ansettelse av prorektor forskning (u.off.)

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 1/2021

Protokollen fra styrets ekstraordinære styremøte 1/2021 godkjennes.

Orienteringssaker

Arealprosjektet – orientering fra møte med KD 8.2.2021 - styret tar saken til orientering.
Koronapandemien – KHiOs håndtering (muntlig orientering) - styret tar saken til orientering.