Valg på studentrepresentanter

Valg på to studentrepresentanter til styret gjøres i første halvdel av høstsemesteret. Disse velges for ett år av gangen. Resultatet av valget ble:

Guðmundur Helgi Arnarson (3. år, bachelor i medium- og materialbasert kunst, avd. Kunst og håndverk)
Lea Basch (1. år, master i teater, avd. Teaterhøgskolen)

Nye vararepresentanter:

Jenny Hamrell (1. år, bachelor i medium- og materialbasert kunst, avd. Kunst og håndverk)
Morten Stenersen (2. år, bachelor i samtidsdans, avd. Dans)

Studentene nominerer kandidater selv, og studentrådet fungerer som valgstyre.

Les mer om styrets arbeid.