Valg 2021

Våren 2021 er det valg av rektor og prorektor. Her finner du informasjon om valget og informasjonsmøtet 14. januar.

Rektor- og prorektorvalg

Våren 2019 ble Måns Wrange valgt til ny rektor ved KHiO, sammen med Anne-Linn Akselsen som ble valgt til ny prorektor. Ettersom Måns Wrange går av som rektor halvveis i perioden på fire år, skal KHiO avholde nytt rektorvalg våren 2021. Inntil ny rektor tiltrer vil KHiO ha en interimløsning med dekan Markus Degerman som fungerende rektor, sammen med prorektor Anne-Linn Akselsen. 

Rektorvalget gjelder for to år fram til 31. juli 2023.

Digitalt valg

Styret ved KHiO har vedtatt at rektorvalget 2021 gjennomføres digitalt. Det betyr at du som velger ikke møter opp fysisk på KHiO for å avgi din stemme. Selve valget vil foregå mellom 8. og 12. mars.

Nominasjon av kandidater

Det er nedsatt en nominasjonskomité som jobber med å finne kandidater som ønsker å stille til valg. Komiteen oppfordrer alle til å komme med forslag til både interne og eksterne kandidater. 

Rektor og prorektor velges som et par. Forslag skal derfor inneholde en rektorkandidat og en prorektorkandidat.

Det er ingen begrensninger i hvem som er valgbar til rektor og prorektor.

Forslag til kandidater sendes til Morten Gjelten, leder av nominasjonskomitéen. E-post: Morten@nto.no

Nominasjonkomiteen presenterer sine rektor- og prorektorkandidat(er) fortløpende og senest 28. januar. Studenter og ansatte kan nominere alternative kandidater frem til 11. februar. Kandidatene må ha gitt samtykke, og nominasjonen må være underskrevet av fem stemmeberettigede. Skjema for nominasjon kan lastes ned her

Les det komplette valgreglementet.

Informasjonsmøte

Valgstyret og nominasjonskomitéen inviterer alle ansatte og studenter til et digitalt informasjonsmøte torsdag 14. januar kl. 12.00-13.00.
Møtet blir arrangert som webinar der det gis mulighet til å stille spørsmål via chatten underveis. Lenke til webinaret blir sendt på e-post.

Framdriftsplan

Framdriftsplan vedteke av valstyret:

06.12.2020: Tilsette og studentar er invitert til å fremje kandidatar som ny rektor og prorektor
14.01.2020: Informasjonsmøte om valet - lenke til webinar sendast i e-post
28.01.2021: Nominasjonskomiteen presenterer komiteens rektor og prorektorkandidatar fortløpande og seinast 28. januar
11.02.2021: Frist for å framsetje forslag til kandidatar som rektor og prorektor
12.02.2021: Offentleggjering av kandidatar
19.02.2021: Publisering av valprogram frå kandidatane
02.03.2021: Presentasjonsmøte for kandidatar som rektor og prorektor
08.03-12.03.2021: Val av rektor og prorektor
12.03.2021 kl. 21: Kunngjering av resultatet av rektorvalet

Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen finner kandidater til rektorvalget. Man kan foreslå kandidater til morten@nto.no innen 11. februar. 

 • Morten Gjelten (leder)
 • Martin Lundell (design)
 • Ane Hjort Guttu (Kunstakademiet)
 • Merete Lingjærde (dans)
 • Franz Schmidt (kunst og håndverk) 
 • Solveig Kringlebotn (Operahøgskolen)
 • Runar Hodne (Teaterhøgskolen)
 • Ingunn Bakke (teknisk-administrativ)
 • Emil Kristoffer Gustafsson (teknisk-administrativ)
 • Øystein Martin Dulsrud Klungnes (student Operahøgskolen)
 • Ole Marius Støle (student dans, leder SR)
Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av valg på rektor/prorektor og valg på styremedlemmer.

 • Anna Einarsson (leder)
 • Britt-Heidi Jeanette Hansen (nestleder)
 • Ingunn Rimestad
 • Sigurd Strøm
 • Stian Grøgaard
 • Kjell Rylander
 • Kai Johnsen
 • Mattias Hellberg, vara: Jenny Hamrell
 • Siren Tjøtta (sekretær)