Valg 2019

Våren 2019 var det valg av rektor og prorektor, og av interne representanter til KHiO-styret. Alle fungerer i en fireårig periode. Høsten 2019 var det valg på studentrepresentanter til styret. Se alle valgresultatene her.

Valg på studentrepresentanter

Valg på to studentrepresentanter til styret gjøres i første halvdel av høstsemesteret. Disse velges for ett år av gangen.

Studentene nominerer kandidater selv, og studentrådet fungerer som valgstyre.

Valgresultat

Nye representanter i styret:

 • Guðmundur Helgi Arnarson (3. år, bachelor i medium- og materialbasert kunst, avd. Kunst og håndverk)
 • Lea Basch (1. år, master i teater, avd. Teaterhøgskolen)

Nye vararepresentanter:

 • Jenny Hamrell (1. år, bachelor i medium- og materialbasert kunst, avd. Kunst og håndverk)
 • Morten Stenersen (2. år, bachelor i samtidsdans, avd. Dans)

Rektorvalg

Måns Wrange blir ny rektor ved KHiO og Anne-Linn Akselsen ny prorektor.

Informasjon gitt i forkant av valget:

Det er ingen begrensninger i hvem som er valgbar til rektor og prorektor.

Det er nedsatt en nominasjonskomité som arbeider med å finne aktuelle kandidater. Nominasjonskomiteen leverte sin innstilling 28. februar.

Studenter og ansatte kan nominere alternative kandidater frem til 14. mars. Kandidatene må ha gitt samtykke, og nominasjonen være underskrevet av fem stemmeberettigede. Skjema for nominasjon kan lastes ned her.

Les det komplette valgreglementet.

Annonserte kandidater
 • Måns Wrange (rektor) og Anne-Linn Akselsen (prorektor). Valgprogram.
 • Jørn Mortensen (rektor) og Heidi Haraldsen (prorektor). Valgprogram.

Les mer om kandidatene.

Viktige datoer
Datoer Innhold
18. februar Frist for å nominere kandidater til nominasjonskomiteen.
22. januar – 28. februar Kandidater offentliggjøres fortløpende
28. februar – 14. mars Mulighet til å foreslå alternative kandidater
21. mars kl. 10-12 Valgmøte der kandidatene presenterer seg selv. Sted: Hovedscenen
21. mars – 3. april Forhåndsstemming
4. april Valgdag
11. april Ny avstemming dersom ingen av kandidatene har fått over 50% av de avgitte stemmene. Da foretas en ny avstemming der kun de to kandidater som har fått flest stemmer deltar.
Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen finner kandidater til rektorvalget. Man kan foreslå kandidater til rektornominasjon@khio.no innen 18. februar. Komiteen sluttfører sitt arbeid 28. februar med en innstilling. (Kandidater kan også, hvis de er klare, annonseres tidligere.) Det er mulig for studenter og ansatte å nominere kandidater på et eget nominasjonsskjema etter at komiteen har sluttført sitt arbeid 28. februar og i to uker fremover.

 • Morten Gjelten (leder)
 • Martin Lundell
 • Saskia Holmkvist
 • Øyvind Jørgensen
 • Jan Petterson
 • Toril Carlsen
 • Miriam Sogn
 • Therese Veier
 • Merit Kristiansen
 • Helena Schuback
 • Julie Kristensen
Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av valg på rektor/prorektor og valg på styremedlemmer.

 • Anna Einarsson (leder)
 • Britt-Heidi Jeanette Hansen (nestleder)
 • Ingunn Rimestad
 • Sigurd Strøm
 • Stian Grøgaard
 • Hans Hamid Rasmussen
 • Runar Hodne
 • Mattias Hellberg, vara: Melanie Kitti
 • Siren Tjøtta (sekretær)

Valg på interne styremedlemmer

Fire interne styremedlemmer – tre faglig ansatte og én teknisk-administrativ ansatt – velges for fire år.

Valget er 28. mai. Nominasjonsfristen er 2. mai. Pga. uklarheter rundt valgbarhet for åremålsansatte, er nominasjonsfristen for faglige utsatt til 13. mai kl. 16. Forhåndsstemming begynner 14. mai.

Se valgresultatet her.

Nominerte kandidater (klikk for presentasjon)

Faglige:

Petrine Vinje

Petrine Vinje (f.1980) Phd. stipendiat ved Avdeling Kunst og Håndverk.

Utdannet fra Institutt for Farge, KHiO (2000-05). Erfaring fra verv og lederskap i Forbundet Frie Fotografer/ Fotogalleriet, OK- Oslo kunstforening og ROM for kunst og arkitektur.

Kunsthøgskolen trenger et styre som kan tenke helhetlig. Jeg stiller som kandidat til styret med ønske om å bidra i diskurser om dialog over avdelingene. Jeg er interessert i det forskning og faglig utvikling skal gjøre for skolen, og tettere integrering mellom forskning og utdanning.

Olesya Tutova

I graduated from the Moscow Tchaikovsky Conservatory, got PhG degree in Musicology, published some articles and books. Have been working for many years in the prestigious international Festivals, Academies, Opera Houses and Theatres in Germany, Luxembourg, France, Spain, Finland, Japan, Estonia, Romania, Poland, Russia. I speak Spanish, Italian, English, Polish, Russian and study Norwegian. I was appointed at KHiO in the Opera Department in January 2018 as Associate Professor, and since August 2018 have been Head of Music.

We work in a unique institution with 6 departments and as such we have a great possibility to improve collaboration between all departments. It would be great to organize projects and events which could attract even more talented people to our Academy as well as potentially increased sponsorship.

I think the students from one faculty should visit the events of the others and be interested in their art. It would be nice to invite each other and have some conversations to share the impression after the performance/exibition/show. Itis never enough to concentrate on the studying process to became an artist, it is important to develop an artistically ‘holistic' personality.

Working in the Academy with my colleagues and students from different countries is wonderful, and all of us need to discover more and more about other cultures and mentalities to avoid cultural misunderstanding.

Many talented students from our Academy will work internationally and so it is important to prepare them to be able to adapt to a completely different environment than they grew up with in Norway.

As an employee from another country, I feel that sometimes colleagues are treated differently here, and believe that we should strive to reach a more equal pattern in our processes in order to have a more respectful and supportive atmosphere between local and foreign employees and students. I believe my international experience would give benefits in many issues at KHiO's internal board.

Heidi Haraldsen

Heidi Marian Haraldsen er høgskolelektor i pedagogikk og studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater og har vært ansatt på KHiO siden 2008. Haraldsen har også vært fagansvarlig for kurset i "pedagogikk, vurdering og veiledning i kunstopplæring" for ansatte.

Heidi er utdannet dansekunstner fra Statens balletthøgskole (KHiO), og har lang profesjonell erfaring innen dans, først og fremst som pedagog og koreograf, men også som danser. Ved siden av sitt kunsterskap har hun også forfulgt en akademisk interesse og har et hovedfag i pedagogikk (master) fra Universitet i Oslo. Heidi fullfører en doktorgrad om talentutvikling ved Norges idrettshøgskole våren 2019, hvor hun forsker på hvilken betydning individuelle og kontekstuelle faktorer har for utøveres (dans, musikk, idrett) motivasjon, prestasjon og psykiske helse. Ved KHiO har hun undervist og jobbet med psykologi, kunstpedagogikk, undervisningsplanlegging, studieplansutvikling, veiledning og vurdering siden 2008. Heidi sine styrker inn mot et faglig styreverv på KHiO er lang erfaring og kjennskap til KHiO som institusjon, skolens kultur, mangfold og bredde. Hun har både vært student, og har erfaring med alle sykluser (bachelor, master, PhD), og kan se det store og komplekse bildet som utgjør KHiO som institusjon. Heidi er spesielt opptatt av saker som utdanningskvalitet, studentens psykososiale læringsmiljø, og utvikling av gode og innovative studieprogram. I tillegg er hun opptatt av å KHiO sitt ansvar i å videreutvikle KHiO sin satsning på PhD programmet og kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, nå som KHiO er blitt en vitenskapelig høyskole. Hun ønsker også å bidra til å sikre en forsvarlig drift økonomisk, sikre at KHiO utvikler gode og transparente organisatoriske strukturer som sikrer medbestemmelse og demokrati, god personalpolitikk, og nødvendig kompetanseutvikling for de ansatte.

Peter Løchstøer

Etter et år med Foundation in Art and Design ved UCE Birmingham (1995-96), og motivert av en sterk interesse for å jobbe med kostymer for dans og bevegelse, tok jeg en BA hons Fashion ved Middlesex University i London (1996-99) Det var slik jeg lærte å lage og designe klær, og det var først gjennom studiene at interessen for mote ble vekket. Etter studiene jobbet jeg en periode i London som intern hos designere som Vivienne Westwood og Preen før jeg fikk muligheten til å jobbe som sivilarbeider på Norsk Folkemusums systue i Norge. Der fikk jeg et innblikk i norsk drakttradisjon og utstillingsarbeid samtidig som jeg gradvis startet for meg selv. Jeg har siden da jobbet som klesdesigner under eget navn med egne kolleksjoner og i samarbeid med andre med klær, mote og kostymer innen scenekunst, media og musikk m.m. I flere år jobbet jeg også som produktutvikler i Sally Ann (nå Others), som er et sosialt entreprenørskaps-prosjekt innen gave- og interiør som eies av Frelesarmeen. Som klesdesigner engasjerte jeg meg sterkt i å samle og profesjonalisere den norske motebransjen. I 2004 var jeg blant initiativtakerne til et prosjekt som i 2009 resulterte i etableringen av stiftelsen Norwegian Fashion Institute (NFI). Jeg satt som et meget aktivt og engasjert styremedlem perioden frem til 2013 og hadde verv som styrets leder i et år (2010/11). I dag er NFI blitt en del av NHO/Abelia Design og Merkevare og en næringsklynge for norsk klesdesign og mote (Norwegian Fashion Hub/NFH). I dag representere jeg KHiO i NFH’s utdanningsforum der fag- og høyskolene innen klesdesign og mote jobber sammen om rekruttering og felles omdømmebygging for de norske klesdesign-utdanningene.

Jeg har vært tilknyttet SHKS/KHiO som gjestelærer på fagområdet klesdesign og kostymedesign siden 2004 og har sett skolen før og etter sammenslåing, utenfra som klesdesigner med egen praksis og innenfra som underviser og sensor. Avdeling design består av tre bachelorutdanninger og et masterprogram med seks spesialiseringer som samarbeider om forvaltningen av samfunnsoppdraget. Som fagområdeansvarlig for klesdesign og kostymedesign siden 2015 har jeg fått en god vertikal forståelse av KHiO som institusjon fra innsiden. Samtidig står fagområdet klesdesign og kostymedesign i en vid tradisjon med én fot i visuell kunst, håndverk og design og en annen fot i scenekunsten. For meg er derfor muligheten til å utløse potensialet i bredden i KHiO’s studieprogrammer en viktig motivasjon for å stille til valg som representant til styret. Det er denne bredden av spesialiserte fagområder, fasiliteter og verksteder gjør denne skolen så unik, fremtidsrettet og full av muligheter. Hvis vi vil.

Selv om vi får til noe mer samhandling på tvers av avdelinger og fagområder mener jeg at KHiO ennå ikke har utløst det fulle potensialet som ligger i at vi er én institusjon. Utviklingen bærer fortsatt preg av at det skues mer bakover og innover i avdelingene enn fremover og utover til hverandre og til omverdenen. Jeg mener at KHiO i de neste årene kan, og må priorietre og fokusere på kjernevirksomheten (utdanning, KUF og kunnskapsdeling). Styret og ledelsen må samarbeide om få alle krefter til å jobbe sammen om å forvalte skolens ressurser og samfunnsoppdrag til det beste for hele KHiO og for omverdenen gjennom kjernevirksomheten. Fokus hos alle faglige, administrative og støttende ressurser må ligge på å oppnå gjennomgående økt faglig kvalitet i studieprogrammene på bachelor, master og på phd-programmet. I denne sammenhengen mener jeg at vi må diskutere (og anerkjenne) de verkstedansatte som viktige faglige ressurser på skolen, og drøfte studieadministrasjonens ansvar og rutiner for kvalitetssikring. Det påbegynte arbeidet med å få på plass en kunnskapsbasert og transparent forvaltning og fordeling av skolens samlede ressurser må i havn så raskt som mulig.

Kunsthøgskolen er en fantastisk arbeidsplass og studiested som fortjener å være det alle beste læringsmiljøet for kunst, både for studenter og alle ansatte. Jeg setter stor pris på ha blitt foreslått som kandidat til styret og bidrar gjerne.

Godt valg.

Maria Wennersten

Min faglige bakgrunn er innen musikk, dans, teater og logopedi. Min første treårige utdannelse var innen musikkteater. Deretter fulgte noen år som utøvende med engasjement ved private teatre, institusjonsteatre og egenproduserte prosjekter. Musikkteaterstudiet ga meg en bredde og styrket min tverrfaglige interesse. Lidenskapen for både musikk, dans og teater opplevdes i mange år helt likeverdig, men til slutt vokste behovet for å fordype og spesialisere meg innen én kunstform frem – derav en MA i klassisk utøvende sang (BA i klassisk sang med pedagogikk i bunn). Stemmevansker førte til omskolering og en MA i logopedi. I dag er stemmen helt frisk og jeg har funnet stor glede i å bruke min kunnskap og erfaring til å styrke og videreutvikle potensiale i andres stemmer, slik jeg får muligheten til når jeg nå underviser i stemmebruk og språkovergang ved Teaterhøgskolen.

Jeg kan ikke skryte på meg en lang og bred fartstid når det gjelder ulike styreverv, men jeg kan trekke frem at jeg er styremedlem i NSPF (Norsk Stemmepedagogisk forum) og er vara i Forskerforbundets styre på KHiO. Jeg er opptatt av demokratiske rettferdige prosesser, transparens og av god kommunikasjon – på tvers av avdelinger og nivåer. Jeg tror at en av KHiOs utfordringer er nettopp å fremme et godt fungerende demokrati og å bygge opp tillit rundt beslutningsprosesser – at styret er lydhøre for ansatte og studenters innspill.

En annen åpenbar utfordring er økonomi og hvordan vi kan ivareta høy faglig kvalitet og til tross for trangere tider se muligheter for hvordan vi kan videreutvikle våre utdanninger – fra BA til PHD-program. Jeg har tro på kontinuitet i samspill med nye friske pust. En av KHiOs utfordringer mener jeg er for mange små åremålstillinger. Ansettelsesprosessene er kostbare og hyppige og gjennomtrekken på avdelingene blir stor og kontinuiteten satt på prøve.

Til sist vil jeg vende tilbake til en av mine store interesser – tverrfaglighet. Det er så mye inspirerende aktivitet av høy kvalitet som foregår på KHiO og dette må hver avdeling verne om, men når det gjelder tverrfaglighet og samarbeid på tvers av avdelingene har KHiO et stort uforløst potensiale. Her mener jeg en spennende KHiO-utfording er å legge til rette for at flere givende samarbeid kan finne sted.

Christina Lindgren

Christina Lindgren er Professor i Kostyme. Hun har Master i Design fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Universität der Künste Berlin. Har vært ansatt ved Designavdelingen siden 2013 hvor hun har bidratt til å bygget faget på alle tre nivå. Hun har nettopp startet en nytt seks-års åremålsperiode.

Lindgren leder Costume Agency, – et Prosjektprogram-prosjekt (kunstnerisk utviklingsarbeid finansiert av Norwegian Artistic Research Program), som involverer det internasjonale fagmiljøet på feltet kostyme. Lindgren har hatt et omfattende arbeid med kartlegging av kompetanse i faget. Dette har vært et viktig bidrag inn i diskursen internasjonalt.

Hun har igangsatt omfattende samarbeid på tvers av avdelingene. Lindgren muligheter på tvers av avdelingene på KHIO-nivå.

Lindgren har syv års erfaring som styremedlem i Norske Scenografer og som dennes representant i opphavsrettighetsorganisasjonen NORWACO. Hun har være kurator/ co-kurator for Norske Scenografers bidrag til Prague Quadrennial for Performance Design i 2011, 2015 og 2019. Hun har opplevd gleden av å bidra til forandringer, som da organisasjonen gikk fra å være basert på frivilling innsats med et lite arbeidsfelt av saker, til å bli en profesjonell fagorganisasjon med en leder i lønnet deltidsstilling. Organisasjonen fikk redusert risikofaktorer, kunne løfte faget og fikk en stemme i kulturpolitikken, –organisasjonen ble styrket.

Hva slags motivasjon har du for et eventuelt styrearbeid?

Gjennom erfaringer fra styrearbeid i Norske Scenografer, har Lindgren opplevd at godt arbeid i styret, gir resultater. Motivasjonen for et eventuelt styrearbeid ligger i muligheten til å lytte,se løsninger og finne veier til felles beste på KHIO nivå.

Hvilke utfordringer og muligheter mener du KHiO står overfor i den neste styreperioden?

Økonomien er en mulighet og utfordring. Avdelingene har prioriteringer som presser på. Det bør vurderes om undersøkelser, som for eksempel en sammenliknende analyse med tilsvarende Universitet,kan skape et kunnskapsgrunnlag for fordeling mellom avdelingene.

Å implementere Faglige Utvalg er en forandring som skaper muligheter. Det er viktig å tilrettelegge for en prosess som sikrer sterke og demokratiske organ som er bærekraftige.

Verkstedene: KHIO har mange verksteder med ulike former for drift. Det må vurderes hvordan modellen(-e) for verksteder skal være.

Det ligger store muligheter i det faktum at KHIO har høyt nivå på lærerkrefter og studenter, verksted og fasciliteter. KHIO kan vurdere hvordan best bygge og løfte sine fagområder, på Bachelor-, Master- og PhD-nivå, i nasjonal og internasjonal kontekst.

KHIO har unike muligheter for samarbeid på tvers av avdelingene. Studentene etterlyser plattformer for samarbeid, lærerkrefter mener at erfaringer er viktig for bygging av nettverk og samarbeidskompetanse, samt for utvikling av involverte fag. Det bør prioriteres å tilrettelegge for samarbeid.

Tiril Schrøder

Jeg har jobbet på Khio siden 2008, først og fremst på avdeling Kunst og Håndverk, men også noe på Kunstakademiet.

Utdannelsen min er fra Statens Kunstakademi i Oslo, Hocschüle für Bildende Künste i Hamburg og Kunstakademiet i København, der jeg tok hovedfag i teori og formidling. Jeg har arbeidet som kunstner siden jeg ble ferdig utdannet i 1998, parallelt med å undervise på forskoler og høgskoler som gjestelærer og som fast ansatt. Etter å ha undervist noen år tok jeg Høgskolepedagogikk ved Konstfack i Stockholm, som ekstern deltaker på et kurs de hadde for sine egne ansatte.

I tillegg til undervisning har jeg hatt ulike andre jobber som for eksempel; prosjektleder for første Oslo Open, ekspedisjonssekretær i Natur og Ungdom, «trainee» på Kunstnernes Hus og rektor for Asker Kunstfagskole. Jeg har hatt ulike styreverv, og har blant annet vært; nestleder for UKS, studentrepresentant i Kunstakademiets styre, sittet i sentralstyret for Natur og Ungdom (da jeg var betraktelig mye yngre), sittet i styret for Trafo Kunsthall, formannskapet for Henie Onstad Kunstsenter, og sittet i ulike komiteer for bla OCA, NBK og selvfølgelig ulike utvalg og komiteer på Khio.

Jeg er opptatt av at styret følger opp det vi som institusjon sier i jubelskriftene at vi skal gjøre:

 • At vi faktisk skal satse på utdanning og kvaliteten på den
 • At vi skal være en vitenskapelig høyskole som satser på stipendiater og forskning i virkeligheten, ikke bare på papiret.
 • Hvis vi skal ha fag i fokus må vi gjøre det i praksis, og prioritere ressursene deretter.

Jeg er opptatt av at Khio skal følge de demokratiske spillereglene i arbeidslivet, at papirer, regnskap og budsjetter skal sendes ut innen deadline, at det skal settes av tid til å gjøre samtalene og møtene der ansatte og studenter på skolen skal diskutere ting før de blir vedtatt. Det vil si at alle prosesser skal planlegges i god tid. Jeg synes dette er krav et styre kan og bør stille til institusjonen.

Å snakke om «utfordringer» når man mener «problemer» er en form for tildekkende språk jeg er lite glad i. Khio står overfor en rekke problemer vi må gjøre noe med, på kort og lang sikt.

 • Vi må igangsette bygging av reelle Artistc Research/forskningsmiljøer for faglig ansatte og stipendiater
 • Vi må få reell medvirkning i prosesser for ansatte og studenter – ikke en kort orientering i siste liten der man ikke får tid til å diskutere eller tenke igjennom saken
 • Vi må styrke et VI: det vil si å styrke samarbeide mellom skolens to søyler (faglig og administrativt); ikke en parallellvirksomhet der vi nesten ikke vet hva hverandre gjør og ikke får tenkt og utviklet skolen sammen
 • Vi må styrke tilknytning av verksmestre til fagavdelinger der dette er fornuftig i forhold til undervisning og fagutvikling (behovet vil være forskjellig mellom de ulike fagene/skolene)
 • Internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus, Kuno, Cirrus og andre systemer er viktig og krever at vi planlegger ressursbruk og timeplan/årsplan i forhold til det
 • Vi må ha et fokus på å drive en skikkelig undervisning og faglig virksomhet i en fremtid der det ser ut som det blir stadige kutt i budsjettene
 • Arbeidsplanene må revideres og gjenspeile en faktisk virkelighet- ikke fantasitall
Petter Wiik

Jeg er 52 år og jobber til daglig i 100 % stilling som høgskolelektor/repetitør ved avdeling Dans, hvor jeg startet som repetitørvikar i 1996 (dengang Statens Balletthøgskole) samtidig som jeg studerte komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. Etter endte fire års studier i 1998 ble jeg mer tilknyttet skolen og har vært fast ansatt her i snart 20 år. I tillegg til jobben ved KHIO har jeg hatt mange oppdrag innen både teater og samtidsdans, med hovedvekt på det siste. Jeg har komponert musikk for et tyvetalls helaftens sceneoppsetninger, og stillingen ved KHIO har gitt meg mange og varierte oppgaver innen både dans og teater.

Jeg var hovedtillitsvalgt for Musikernes Fellesorganisasjon (nå Creo) i flere år og 1. vara som faglig representant i styret under Butenschön/Wist. Jeg deltok på så godt som alle styremøter i den perioden og fant det både interessant og utfordrende. Jeg satt også i valgstyret i forrige periode (fire år).

Min motivasjon for å sitte i styret ved KHIO er å ivareta og utvikle de faglig ansattes både nåværende og framtidige arbeidssituasjon sett i sammenheng med den enkeltes kunstneriske prosjekt og pedagogiske tilnærming til og formidling av sitt fag. Som aktiv «KU-er» ser jeg betydningen av (og vanskelighetene med) å skulle kombinere stadig økende krav til ens egen kunstneriske årvåkenhet, skaperevne og pedagogiske virke.

Vi ser at samfunnet går mot en økt fokusering på konkurranse også innen utdanning og - for å si det litt enkelt - kamp om plass og synlighet. Vår utfordring vil i stadig økende grad bli hvordan vi skal kunne gi våre studenter den oppmerksomhet og støtte som vi som kunstnere og fagpersoner vet at de trenger.

Kai Johnsen

Jeg er utdannet teaterregissør ved Statens Teaterhøgskole (nå Avd. Statens Teaterhøgskole), hvor jeg er ansatt på åremål i 6 år, 50%, som professor i regi, og jobber hovedsakelig med MA. Jeg har også professorkompetanse (KHiO) i scenetekst/dramaturgi, samt utdannelse i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet 30 år som regissør (bla på de fleste av Norges ledende teatre og frie scener, og i utlandet), dramaturg (med en rekke aktører i det frie scenekunstfeltet innenfor dans, scenekunst og musikkteater), kurator og skribent. Har også arbeidet som scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd, vært kunstnerisk leder på Dramatikkens hus, vært leder i Norsk Sceneinstruktørforening, sittet i Norges kunstnerråd, og i en rekke styrer i festivaler, frie kompanier med mer.

Jeg ser på scenekunsten som et gesamtkunstwerk, og har bred erfaring i samarbeid med fremstående forfattere, billedkunstnere, komponister, koreografer osv.

Jeg jobber på KHiO fordi jeg mener det er en av de aller mest interessante og viktige stedene i norsk kunstliv.

Jeg er glad i og stolt av min arbeidsplass. KHiO er inne i en sterk endringsprosess, og jeg ser mange muligheter og utfordringer. Sammenhengen BA, MA og PhD gir oss enorme muligheter til beste for våre studenter, og for de ansatte. Jeg har alltid, siden jeg selv var student, vært for et sammenslått og samlokalisert KHiO. Jeg mener tiden har vist at det har vært riktig. Innenfor alle kunstfelt ser vi glidende overganger mellom fag, estetikker, og profesjoner. Våre studenter etterspør det, jeg etterspør mer av det, samfunnet trenger det. Samtidig er jeg for sterke, selvstendige og autonome avdelinger. Bare gjennom en forståelse av en grunnleggende form for faglighet, tradisjonsbevissthet og yrkesstolthet, kan vi skape gode vilkår for våre studenter og oss selv. Jeg er for én skole, hvor alle studenter, ansatte, lærere, gjester og samfunn omkring bidrar i videreutviklingen av KHiO. Vi må jobbe for et samarbeidende, kritisk og åpent miljø. Styret er skolens øverste organ og bør arbeide som et godt og relevant kollegium. Jeg vil svært gjerne bidra. Ikke som en representant fra den avdelingen jeg jobber ved, men som en faglig engasjert kunstner og fagperson med et bredt nedslagsfelt og horisont. Få eller ingen har noen gang beskyldt meg for å mangle mot eller integritet.

Valget av en ny rektor og prorektor skaper en ny og interessant situasjon. I inneværende periode blir det viktig at styret arbeider godt og hardt for at overgangsperioden skal gå bra. Statusen som vitenskapelig høyskole gir oss stor grad av autonomi, men også utfordringer hvor jeg opplever at vi ligger bakpå. Jeg mener skolen har utfordringer i grensesnittet mellom fag, administrasjon og byråkrati. Styret bør innta en enda mer aktiv rolle i å påse at samarbeidsflatene mellom de ulike avdelingene blir bedre. Ansettelsespolitikk (og prosess), sterkere ikke-vestlig orientering både i repertoar og lærertilfang, forhold til omverdenen (nær og fjern), tverrfaglige prosjekter, sterkere studentinvolvering i skolen som helhet – dette er temaer som jeg har sterkt engasjement for. Mee-too har bidratt til å sette et kritisk lys på skolen. I fortsettelsen blir det viktig at man holder trykket oppe ift de innsikter som har fremkommet, samtidig som man også møter utfordringer knyttet til hvordan man kan etablere en konsistent og god kultur i denne sammenhengen med adekvate reaksjonsformer/oppfølging osv. Forøvrig mener jeg skolen bør bli grønnere og mer etnisk og kulturelt diversifisert. Kunst er avgjørende viktig i dagens samfunn – beslutninger som gjøres på KHiO sentralt er av stor betydning.

Merete Røstad

Merete Røstad (1975) er førsteamanuensis i Kunst og offentlige rom ved avdeling Kunst og håndverk. Hun er billedkunstner og har en tverrfaglig bakgrunn med utdannelse fra Tyskland og England, samt en PhD fra Kunsthøgskolen i Oslo 2019.

Jeg stiller til valg i styret som representant for gruppen midlertidig fagansatte (åremål). Dette fordi jeg mener Kunsthøgskolen i Oslo må etablere en mer helhetlig personalpolitikk for å etablere og sikre forskningsnære og forskningsdrevne kvaliteter i det eksisterende studietilbudet. Som midlertidig ansatt ved KhiO fra 2013, først som frilanser, deretter som stipendiat (3 år), og nå som førsteamanuensis, har jeg erfart at dagens system trenger forbedringer. Det må tilrettelegges for en andel faste ansettelser i tillegg til midlertidige åremåls-stillinger for faglige ansatte. Dette vil kunne sikre kontinuitet i forskning og utvikling av fagkompetanse. Vi må legge bedre til rette for stipendiatenes gjennomføring, samt involvere og inkludere internasjonale ansatte mer i skolens beslutningsprosesser. Dette er viktig for å sikre kontinuitet, fagkompetanse og transparente demokratiske prosesser ved Kunsthøgskolen i Oslo.

1. Tilrettelegge for en prosentandel faste stillinger for faglige ansatte

For å sikre kontinuitet i forskningsnær og forskningsdreven kompetanse og at denne skal forbli på Kunsthøgskolen bør det legges til rette for en prosentandel faste ansettelser, i tillegg til stillinger for midlertidig åremålsansatte. Dette for å sikre utvikling av fagkompetanse og fagmiljø.

2. Bedre tilrettelegging for PhD-stipendiater

Det må legges bedre til rette for stipendiatene under stipendiatperioden. Forslag til grep er å tilrettelegge for kvalifisering av veiledere, samt utvide til 4 år med undervisning. Stipendiatenes eget fagorgan bør gis et mandat i Kunsthøgskolens beslutningsprosesser.

3. Økt innflytelse og inkludering til internasjonale faglige ansatte

Det må utarbeides bedre rutiner for internasjonale faglige ansatte, som sikrer innføring i hvordan høyskoledemokratiet fungerer.

Martin Lundell

Alt ligger til rette for at KHiO kan bli blant de beste internasjonale utdanningsinstitusjonene innen våre fag. Vi har søkergrunnlaget, lokalene, utstyret og fagpersonene. Vårt hinder er manglende samhandling. Vårt samfunnsoppdrag er å drive utdanning, forsking og formidling av kunst og design på aller høyeste nivå. Men iblant kan det virke som målene har blitt uklare. Vi er derfor nødt til å enes om hva som er kjernevirksomheten – og jobbe sammen med den for øye. Vi gjør alle ganske ulike ting, på ulike avdelinger og i ulike fag og fagtradisjoner, driver undervisning og fagadministrasjonen. Skal vi lykkes, må vi anerkjenne ulikhetene, men likevel være klare på hvor vi skal. Det kan vi få til. Konkret tror jeg det er helt sentralt å bedre informasjonsflyten og tilrettelegge for genuin involvering i beslutningsprosesser. Og så tror jeg vi må diskutere mer, overalt på institusjonen.

Jeg har i mine seks år ved skolen sittet i flere komiteer og utvalg på tvers av avdelingene på KHiO, og jeg tror jeg har en god forståelse av styrker og svakheter. Jeg er motivert til å ta en periode i KHiO sitt styre, selv om jeg innser at det er hardt arbeid. Jeg er professor og fagområdeansvarlig for grafisk design og illustrasjon på avdeling design. Jeg har bakgrunn som typograf med grafisk svennebrev, med utdanning fra Kunst- og håndverkskolen og fra Konstfack i Stockholm. Jeg underviser og veileder på BA-, MA- og PhD-nivå.

Den neste styreperioden har store oppgaver på bordet: Vi må få orden på økonomien uten å svekke kjernevirksomheten. Vi må ha en bedre og mer rettferdig utnyttelse av skolens arealer. Jeg tror vi trenger en mer åpen budsjettprosess, og tror også skolen må diskutere åremålsstillingene opp mot behovet for kontinuitet. Det kan også være hensiktsmessig å se hvordan skolen kan knytte administrasjonen tettere på fagmiljøene. Det er også tydelig at bevilgende myndigheter nå ønsker å framheve undervisningens stilling i høyere utdanning, og det mener jeg er viktig for en praksisbasert kunstfaglig skole å gripe fatt i.

Takk for nominasjonen. Det er en tillit jeg tar på største alvor.

Jeannette Christensen

(mangler)

Tore Vagn Lid

Jeg er regissør/dramatiker med doktorgrad fra Institutt for anvendt teatervitenskap i Giessen, Tyskland. Jeg er ansatt som professor i regi i en 50% stilling ved avdeling Teater, og var tidligere professor i dramaturgi/scenetekst samme sted. I 2018 var jeg Hölderlin-Gjesteprofessor i dramaturgi ved Institut für Theater- Film und Medienwissenschaft ved Goethe Universitetet i Frankfurt a.M.

Det er særlig praktiske erfaringer med, og visjoner for overskridende samarbeid innenfor KHIO-plattformen, som motiverer mitt kandidatur til styret. Både ut fra innsikter i hvilke problemområder som sperrer for faglig utveksling og konkrete erfaringer med mulige løsninger, tror jeg at jeg her kan ha mye å bidra med. Det samme gjelder det potensialet – og de potensielle problemområdene – som åpnes opp i og med satsningen på kunstnerisk (ut)forskning, og grensesnittene mellom kunstnerisk praksis og praktisk refleksjon.

Et omfattende kunstnerisk virke som regissør og forfatter har spent fra store norske institusjonsteater, over frie produksjoner til oppdrag og gjestespill i flere europeiske land. Jeg har også sittet i flere styrer, blant annet for Kunsthallen i Bergen og Danse og Teatersentrum, undervist ved steder som Griegakademiet, Universitetet i Bergen, Trondheim og Giessen og vært redaktør for flere kunstteoretiske publikasjoner.

Et fokus på et utvidet (postdramatisk) teaterrom, hvor musikalske og visuelle parametre får sin likeverdige plass, har for meg blitt koblet uløselig opp til et omfattende arbeid som teoretiker, med estetikk og dramaturgi som viktige nedslagsfelt. Mellom 2014 og 2018 ledet jeg det kunstneriske utviklingsprosjektet «Nye forestillinger - nye kunnskaper og ferdigheter» som forsøkte å ta i bruk Kunsthøgskolen ulike fagmiljøer i et overskridende kunstnerisk og refleksivt arbeid. Et motto for det institusjons-overskridende arbeidet var «Dramaturgi som møtepunkt» og det er ikke minst med inspirasjon herfra at jeg stiller som kandidat til styret. Boken min «Refleksiv dramaturgi - Etyder for et (scene)kunstfelt i endring» som kom ut på Cappelen Damm Akademisk i år, oppsummerer på den ene siden en tanke om hva Artistic Research kan være, og initierer samtidig tanker om hvordan nettopp dramaturgi kan danne overskridende møtepunkter for faglig utvikling gjennom utveksling. Dette fokuset på dramaturgi har nå også – etter flere års arbeid – resultert i implementeringen av et helt nytt internasjonalt dramaturgi-tilbud på MA-nivå kalt «Komparativ dramaturgi og performance studier» (CDPR). Her vil Khio/Teaterhøgskolen fra og med 2019 inngå som partner sammen med viktige institiusjoner i Helsinki, Frankfurt, Brüssel og Paris.

Som regissør farget av kontinuerlig løsningsorientert praksis, med lang pedagogisk og administrativ erfaring fra KHIO-systemet og med et oppøvd instinkt for tverrestetisk tenkning og organisering, håper jeg at jeg kan bidra i det jeg ser som helt avgjørende år for Kunsthøgskolen i Oslo. I en urolig (fram)tid, der uavklarte konfliktlinjer knyttet til Metoo og et voksende press på økonomi og effektivitet vil sette sitt nødvendige preg på diskusjoner og handlingsrom, skal KHIO også etablere seg og som en vitenskapelig høyskole. Her anser jeg potensialet for samarbeid, utveksling av erfaring og kompetanse, evne og vilje til refleksjon og diskusjon og lydhørhet overfor en høyt kompetent studentgruppe som helt vesentlige kriterier for å kunne lykkes.

Teknisk/administrative:

Atle Faye

Fagleg og yrkesmessig bakgrunn

Eg har jobba mange år kultursektoren, er veldig glad i samtidskunst og syns det er mest spanande å følgje kunstnarar i starten av karrieren. Har jobba med utviklingsprosjekt i åtte forskjellige statlege verksemder, med kommunikasjon har eg jobba i Statkraft, Nasjonalmuseet, Riksutstillingar og ABM-utvikling. I Kulturrådet leia eg prosjektet med flyttinga til Mølleparken 2. Bygget vart rehabilitert og tilpassa som kontorplass. Så eg veit ein del av kva som er viktige rammevilkår for å ha ein god fysisk arbeidsplass og kor viktige felles sosiale møtesoner er for trivselen på ein arbeidsplass.

Den mest relevante erfaringa mi i forhold til styreverv på KHiO er:

 • Åtte år som styremedlem i Forbrukarrådet, dei siste fire åra som nestleiar valt av styremedlemene. (Leiaren var regjeringsoppnemnt).
 • To år som leiar av Oslo Arbeidersamfunn og fire år som medlem av bystyregruppa til Oslo Arbeiderparti
 • Tre år som leiar av BUL Oslo og ordførar for generalforsamlinga for forretningane Hotell Bondheimen, Heimen Husflid, Kaffistova og Rosenkrantz gate 8.
 • Fem år som ordførar i målpolitisk råd ved Det Norske Teatret

Vervet i Forbrukarrådet var det mest lærerike. Usedvanlig kunnskapsrike og framtidsretta medarbeidarar la fram solide faglege utgreiingar der «det meste var gjennomtenkt og vurdert». Og i samspel med eit breitt samansett styre, og ein veldig dyktig styreleiar, var Forbrukarrådet ein viktig premissleverandør for offentleg debatt om forbrukarrettar. Vi spelte kvarandre gode!

Motivasjon for styrearbeid

Utgangspunktet mitt er at styret har ansvar for heile KHiO. Tilsetterepresentantane bør normalt vere ein viktig ressurs og med stor moglegheit til å påverke. Tilsette ser ting frå innsida, dei eksterne frå utsida. Begge deler er viktig å ha belyst før beslutningar blir tatt. Fire år på KHiO har gitt meg god innsikt i fagavdelingane og seksjonane. Sjølv prøver eg å sjå ting i «fugleperspektiv» og oppdage om vedtak som blir fatta også kan få utilsikta konsekvensar.

Utfordringar og moglegheiter for KHiO

Dette er eg uroleg for:

 • Økonomien

KHiO er i ein situasjon der vi snart brukar alle ressursar på løn, husleige, straum og vedlikehald. Eg meiner det må utarbeidast eit langtidsbudsjett både for drift og investeringar. Kanskje må vi legge vekk enkelte arbeidsoppgåver, kanskje kan vi også jobbe, og organisere oss, smartare.

 • Manglande prioritering

Ostehøvelprinsippet kan fort få den følgja at alle avdelingar og seksjonar sparar seg til fant. KHiO har liten tradisjon for å prioritere. Og dette er styret og leiinga sitt viktigaste ansvar. Strategisk plan er god, men alle oppgåver framstår som like viktige. Eg meiner strategisk plan må få ein tiltaksdel om korleis planen konkret skal følgjast i avdelingane og seksjonane slik at heile institusjonen jobbar for felles mål. Og at vi kvitterer ut, og feirar, når vi har nådd viktige mål (eventuelt drøftar korfor vi ikkje har nådd målet).

 • Sjukefråvær og arbeidsmiljø

Sjukefråværet på KHiO er veldig høgt, nesten i alle avdelingar og seksjonar. ARK-undersøkinga hadde låg svarprosent og dårlegare resultat enn sektoren elles. På KHiO unngår vi å snakke om dette. Men vi må finne årsakene om problema skal løysast. Når situasjonen er slik er det styret sitt ansvar å skissere ein veg for å få ned sjukefråværet og betre arbeidsmiljøet.

Dette ser eg langt meir positivt på:

 • Utdanning

KHiO er ein flott institusjon og å utdanne framtidige kunstnarar er den viktigaste oppgåva vår. Men eg stiller spørsmålet om vi brukar vel store ressursar på masterstudia og om alle produksjonane i regi av enkeltstudentar må være fullskalaproduksjonar. At vi har fått status som vitskapleg høgskole med doktorgradsstudium er kjempebra jobba og veldig viktig, men eg er usikker på om organisasjonen har tatt inn over seg kva dette vil bety for oss i dei neste åra.

 • Rekruttering

Rekrutteringsarbeidet bør bli betre og meir profesjonelt. Vi har fått fleire viktige konkurrentar om dei beste studentane og det er ikkje sjølvsagt at KHiO i framtida er førstevalet for ungdom. Difor bør vi utarbeide ein plan for rekruttering og særleg for dei studia der vi slit med opptaket.

 • Åremål og deltid

KHiO har dedikerte og dyktige fagtilsette som kvar dag står på. Men eg trur mange føler seg litt aleine i jobben. Eg er skeptisk til åremålsinstituttet fordi dei lange linjene etter kvart blir heilt borte. Og eg syns vi har altfor mange fagleg tilsette i små stillingsbrøkar. Kva om vi kuttar tal gjestelærarar (mellom 700 og 900 i året) og heller gir større stillingsbrøkar til fast tilsette? Då slapp vi også mykje administrasjonsarbeid.

 • Bli kjent

Som kollegaer kjenner vi kvarandre ganske dårleg og har få forum der vi møtest på tvers. KHiO er den einaste staden eg har jobba som ikkje har introduksjonsdagar for nytilsette eller organiserer personalutflukter og personalsamlingar. Kantina er heller ikkje ein opplagt møteplass. Dette siste punktet er ikkje styrets ansvar, men det burde gå alarmklokker som når heilt inn i styret når så opplagte ting manglar på ein arbeidsplass.

Kristin Øye Gjersdal

Eg er utdanna musikkvitar (MA) frå UiO, og har jobba som studiekonsulent ved Operahøgskolen og Teaterhøgskolen sidan hausten 2017. I tillegg er eg hovudtillitsvalt for Parat KHiO. Eg har hatt fleire styreverv tidlegare, mellom anna ved Institutt for musikkvitskap (UiO), kor eg også var leiar for Programutvalet som student. Før KHiO jobba eg med studentrekruttering, kommunikasjon og formidling ved UiO sin sentraladministrasjon.

Som tillitsvalt har eg representert KHiO sine administrativt tilsette i fleire viktige saker. Eg har også følgt styret sitt arbeid frå sidelinja, og fått god innsikt i sakene styret har behandla det siste året. Basert på det eg har sett og erfart som tillitsvalt, meiner eg at KHiO sin budsjettsituasjon er den viktigaste saken i komande styreperiode. Det nye styret vil måtte gjere gode og tydelege økonomiske prioriteringar for å verne om kjerneaktiviteten og dei tilsette.

Vidare meiner eg at styret i den komande perioden bør prioritere saker som bidreg til å samle organisasjonen. Dette inkluderer både kompetansehevande og arbeidsmiljøretta tiltak for dei nye seksjonane, og ikkje minst tiltak som gir overskot til betre informasjonsflyt, transparens og samarbeid på tvers av avdelingar, seksjonar og KHiO sine styringsorgan.

KHiO er ein unik og ambisiøs høgskule, som i dag er i ein økonomisk situasjon som stiller krav til solid leiing og gode administrative prosessar. Då er det sentralt at vi har ein representant i styret som tydeleg kan formidle viktigheita av at dei teknisk-administrativt tilsette, både i avdelingane og i fellesadministrasjonen, får dei rammene som trengs for å drive organisasjonen framover. Som tillitsvalt har eg gode føresetnader for å representere oss på ein god måte, og eg vil strekke meg langt for å tale vår sak i styret.

Vidar Iversen

Nå ønsker også jeg tilliten deres

Etter å ha jobbet på Kunsthøgskolen siden 1993 ser jeg det nå som riktig å be om anledning til å gi mitt bidrag i skolens øverste organ.

Jeg har jobbet i skolens driftsenhet i alle disse årene, fra starten som driftsoperatør, driftstekniker og driftsleder på det som den gang var Statens håndverks- og kunstindustriskole, og fra 2005 som driftsleder, og nå teamleder for hele KHiOs driftsenhet i seksjon Service, brukerstøtte og infrastruktur.

I tillegg til dette har jeg på KHiO jobbet med større anskaffelser og avtaleinngåelser innen fagfeltet «Offentlige Anskaffelser». Videre har jeg deltatt i mange innstillingsutvalg og med dette vært delaktig i mange ansettelser innen det administrative apparatet på skolen. Jeg er med i Læringsmiljøutvalget (LMU), var deltaker i det siste omorganiseringsprosjektet for administrasjonen på vegne av fagforeningen NTL, er sterkt delaktig i planleggingen og etableringen av skolens nye servicesenter som etter planen er i drift fra 1. juni i år, og jeg deltar også i arbeid i skolens kriseberedskapsteam. Jeg var også deltaker i programmet for medarbeiderutvikling som ble gjennomført i fjor høst og i vår, noe som var veldig givende og matnyttig.

Summen av alt det ulike jeg har vært med på gjennom alle disse årene er at jeg har opparbeidet meg kunnskap og forståelse for skolens mange funksjoner, oppgaver, utfordringer, kompetanse, muligheter, begrensninger og så mye, mye mer. Jeg evner å se «det store bildet», og det er denne egenskapen jeg ønsker å bidra med i Styret. Jeg er svært opptatt av rettferdighet og likebehandling, og er motstander av favorisering. I min verden er alle funksjoner i vår organisasjon viktige på hver sin måte, enten det dreier seg om faglig virksomhet eller om administrativ støtte. Jeg er selvsagt klar over hva som er kjernevirksomheten til skolen, og vi avhenger alle av hverandre for at skolen skal fungere optimalt og nå ambisiøse mål. En av mine oppgaver i Styret, og som jeg vil legge stor vekt på, vil være å synliggjøre, og enda viktigere, å tydeliggjøre de behov og tilretteleggelser som er nødvendig for det administrative støtteapparatet, for at vi skal være i stand til å tilrettelegge best mulig for den faglige virksomheten. Dette gjelder både økonomiske og mannskapsmessige ressurser så vel som systemer. Et velfungerende teknisk - administrativt støtteapparat bidrar til godt faglig arbeid i avdelingene!

Skolen er avhengig av et godt omdømme og av tillit fra omgivelsene våre, og ambisjonen er å være best på vår type utdanning, forskning og formidling. Jeg vil jobbe for at vi skal legge til rette for trygge arbeidsprosesser og lokaler, samt for riktig bruk av arealressurser, så vel som økonomiske ressurser. Systematisk arbeid med beredskap og sikkerhet i alle aspekter må prioriteres. Skolen har et vesentlig etterslep på vedlikehold av bygg, og på teknisk utstyr i verksteder og scener. Dette må vi avsette penger til å få gjort noe med – FØR ting stopper av seg selv. En ambisjon er å få reforhandlet husleieavtalen for på den måten å få frigjort midler som kan benyttes til å håndtere det nevnte etterslepet. For å kunne holde utdanningene i gang, må vi re-investere og skifte ut utdatert utstyr.

Og i forhold til arealer; jeg er svært opptatt av at vi må være realistiske med tanke på utvidelse av eksempelvis nye utdanninger og stipendiatprogrammet. Dersom det ikke finnes fysiske lokaler til å huse slike utvidelser, så er vi nødt til å ta det innover oss. Gjør vi ikke det blir det bare masse misnøye og unødvendige problemer. Jeg er i posisjon til å kunne stå inne for den påstanden.

Jeg velger å avslutte på samme arrogante måte som jeg gjorde i den jobbsøknaden som har ført meg til her jeg er i dag: «Jeg er bra å ha!» - og jeg lover å gjøre mitt beste!

Therese Veier

Jeg har jobbet på Kunsthøgskolen i Oslo siden 2012, først i en åremålsstilling som studieleder for bachelor i billedkunst, deretter fast stilling som programansvarlig for master i billedkunst, og det siste 1 ½ året har jeg jobbet med stipendiatprogrammet som seniorrådgiver i seksjon for Studier, forskning og formidling.

Min utdannelsesbakgrunn er både kunstnerisk og akademisk. Jeg har studert grafikk ved SHKS (nå avdeling Kunst og håndverk). Jeg er også cand.philol fra UiO med hovedvekt på kunsthistorie, samt er utdannet jurist og har fullført juridisk embetsstudie ved UiO. I min juridiske hovedoppgave skrev jeg om kontrakter mellom kunstner og galleri, samt representasjon- og samarbeide med gallerier. Fagfeltene kunst og jus er nært knyttet sammen, og i mitt arbeide her ved Kunsthøgskolen, samt med å utvikle profesjonaliseringskurs for avgangsstudenter har mine kunnskaper og erfaring med jus, kultur og utdannelse vært meget nyttig.

Jeg har jobbet i ulike stillinger innenfor kulturfeltet; både som skribent, redaktør, kritiker, assisterende direktør på STANDARD(OSLO) samt på KORO, men det er i fagområdet kunst og høyere utdannelse jeg vil fortsette å bidra, arbeide og utvikle fremover. Jeg har innehatt styreverv tidligere og har nylig avsluttet min styreperiode på NOTAM. Jeg er sterkt engasjert og motivert i jobben min her ved skolen, og er seriøs og velorganisert. Kunsthøgskolen i Oslo er en arbeidsplass de ansatte bryr seg veldig mye om. Det er jeg utrolig glad for og det gjør det ekstra meningsfylt, viktig og inspirerende både å jobbe her og være en del av styret på vegne av mine kollegaer. Jeg tenker det er viktig å ha en kreativ men realistisk karakter, være visjonær i sine formuleringer og kritisk i struktur og forståelse, men enda viktigere er det å være sjenerøs når det gjelder fellesskapsbygging.

Jeg vil at Kunsthøgskolen i Oslo skal være en særdeles viktig utdanningsinstitusjon og en god arbeidsplass for kollegaer, studenter og stipendiater. De stillingene jeg har hatt på Kunsthøgskolen har gitt meg et bredt innblikk og større forståelse for ulike avdelinger, roller og for menneskene som jobber her. Dette er viktig å ha med seg i rollen som styrerepresentant slik at man kan bidra til opplyste diskusjoner, belyse ulike behov og få frem et større bilde, for deretter å kunne ta kloke beslutninger sammen og løse oppgaver for hvordan man best kan organisere og utvikle en kreativ virksomhet som Kunsthøgskolen innenfor en institusjonell ramme. Jeg håper å få mulighet å bidra i det interessante arbeidet ved Kunsthøgskolen som styremedlem, for der å kunne og jobbe videre med å utvikle og finne godt funderte løsninger, samt fortsette å arbeide med å fremme et samarbeidsforhold innenfor institusjonen som helhet - i et forsøk på å styrke skolen som en energisk og selvbevisst institusjon.

Av enkeltsaker som er særlig viktige fremover ønsker jeg å trekke frem følgende. Kunsthøgskolen i Oslo er nylig blitt akkreditert som vitenskapelig høyskole. Dette er utrolig flott og gir oss mange muligheter, men vi må også ta dette på alvor og jobbe seriøst fremover. Kunsthøgskolen har beholdt sin selvstendighet, det er viktig i forhold hvordan vi handler, tenker og beslutter. Økonomiske utfordringer er derimot noe kommende styre bør se nøye på.

Merit Kristiansen

Faglig/yrkesmessig bakgrunn

Jeg er utdannet Diplomøkonom fra BI og har en Bachelor i revisjon. Jeg har flere års erfaring som revisormedarbeider, og har godkjenning som registrert revisor. Jeg var administrasjons- og økonomileder i Mental Helse (interesseorganisasjon innen psykisk helse feltet) i ca. 5 år, og var i ledergruppen der. Å forberede og å legge fram saker for styret var en av oppgavene. Jeg startet på Kunsthøgskolen januar 2015 som Regnskapsleder, og er fra høst 2018 også teamleder for regnskap og lønn i seksjon for virksomhetsstyring. Jeg har noe saksforberedelser og saksfremlegg her også. Via dette, og ved at jeg følger store deler av styremøtene, har jeg fått innblikk i styrearbeidet på KHiO. Jeg var deltaker i KHiOs medarbeiderutviklingsprogram, som ble avsluttet denne våren. Deltakerne var fra alle deler av KHiOs organisasjon, og det var veldig lærerikt å få innblikk i hverandres hverdag.

Verv/frivillig arbeid

Å engasjere meg, og å bidra i organisasjonslivet, er noe jeg har brent for i mange år, og jeg bruker mye av fritiden min på dette. Siden jeg spiller i korps, er det på den arenaen engasjementet vokste fram. Lokalt og regionalt verv, førte til en plass i Forbundsstyret i Norges Musikkorps Forbund (NMF). NMF er landets største frivillige kulturorganisasjon. I forbundsstyret var jeg hhv. møtende varamedlem og fast styremedlem i en sammenhengende periode på 8 år. Jeg gikk ut av Forbundsstyret i 2014, og har siden det vært medlem av den nasjonale kontrollkomiteen til NMF.

Via mitt frivillige engasjement i Norges Musikkorps Forbund, var jeg i flere år veileder i et utviklings-program NMF tilbyr korpsene. Jeg veiledet korps i blant annet strategiprosesser og organisering.

Motivasjon

Å få jobbe med regnskap på en spennende og meningsfull arbeidsplass, var det som trakk meg til Kunsthøgskolen. Jeg har en sterk interesse for kultur, og å ha en jobb der studentens arbeider, utstillinger og forestillinger er en del av omgivelsene, er inspirerende. I jobben min har jeg kontakt med ulike deler av virksomheten, og jeg liker ekstra godt når jeg får innblikk i den faglige virksomheten som ligger bak tallene. Å få en utvidet forståelse får vår virksomhet, ved å bidra i styrets arbeid og beslutninger, ville være utrolig spennende og givende og noe jeg har veldig lyst til.

Bakgrunnen jeg har fra styrearbeid, både som styremedlem og saksforbereder/-framlegger, har gitt meg erfaring og forståelse for viktigheten av gode prosesser og arbeidsformer i styrerommet. Måten styret vårt er sammensatt med studenter, interne og eksterne medlemmer, gir et godt grunnlag for å få saker bredt belyst fra ulike ståsted i virksomheten, noe som kan bidra til gode beslutninger til beste for Kunsthøgskolens formål. Skulle jeg være så heldig å få plassen som teknisk-administrativ ansatt i styret, vil jeg gjøre mitt beste for å bidra til denne bredden i styret, til gode prosesser og til beste for Kunsthøgskolens formål. Jeg vil være en representant som dere kan diskutere styresakene med, og jeg vil ta med meg disse diskusjonene som en del av forberedelsene mine i forkant av styremøtene.

Utfordringer og muligheter

Vi har en strategisk plan, som varer fram til 2022. Denne skal det nye styret finne sin måte å jobbe videre med, innenfor en begrenset økonomisk ramme. Utfordringen blir å få mest mulig ut av pengene slik at handlingsrommet blir best mulig samtidig som vi sikrer fortsatt kvalitet i kjernevirksomheten. I dette ligger det muligheter for å tenke nytt rundt samarbeide på tvers i organisasjonen, hvordan vi kan få en mest mulig effektiv utnyttelse av våre ressurser, samt nye inntektskilder. Fokus på dette mener jeg vil være viktig for styret framover.

Nicolai Fontain

VI ER KHiO

I min blandede bakgrunn - tradisjonell trebåtbygging på Vestlandet - kulissemaker for de Københavnske teatre - bygging av verk og utstillinger for danske kunstnere - spilt Hamlet på Kronborg i Helsingør - Art Directing i digital salgskommunikasjon for internasjonale aktører i medisin industrien - grafisk design og informasjonsgrafikk for dagbladet Politiken - utvikling av analog og digital kommunikasjon for fremme av dansk arkitektur i blandt annet Abu Dhabi, Venezia og på gaten i København - utvikling og produksjon av den visuelle bakgrunn for CNN'S - BBC's - New York Times m.fl. livedekning av United Nations Climate Change Conference 2009 - initiativtager til aktivisme mot Uran-utvinning i Grønland - seilas over Atlanterhavet i egen båt - og ikke mindst arrangering av punk i Lab'en, er fellesnevnerne visjoner, et godt håndverk, en nysgjerrighet for det ukjente og en vilje til å samarbeide.

Evnen til å lytte til interne og eksterne interesser og andre fagområder motiverer, skaper interesse og forståelse og kan løfte teamet, prosjektet eller organisasjonen ut over seg selv. Kombinert med gjennomføringsevne kan output bli større enn input.

Vi er resursene og vi har et uutnyttet potensial. Det må legges tilrette for et likeverdig samarbeid i alle lag av vår organisasjon så vi kan utvikle både våre ansatte og KHiO som utdannelsesinstitusjon

Det er vi som er KHiO og vi er vesentlige ingredienser i det som sendes ut herfra i den siste ende. THIS IS IT.

Maiken Håvarstein

Jeg kan bidra inn i styrevervet med en bred erfaring med kunst- og designutdanning, ervervet gjennom studier og forskjellige typer ansvarsroller på ulike nivåer i utdanningsløpet (videregående, kunstfagskole, og høgskole- og universitet), som studieleder, leder (rektorteam), tillitsvalgt, faglærer og høgskolelektor, og gjennom frilansvirksomhet. Studier i kulturteori, estetikk og kuratering, med en master i anvendt estetikk, har generert en særinteresse for hvordan teknologisk utvikling og digital kultur påvirker estetiske uttrykk og formidlingsstrategier. Jeg er opptatt av institusjonsbaserte kunstutdanninger såvel som alternative utdanningsformat som en kritisk kulturell praksis. Jeg har deltatt i flere studieplanprosesser på både lokalt og nasjonalt nivå, og har drevet digitaliseringsprosjekter. Med dette som bakgrunn vil jeg kunne bidra med et engasjert, kritisk og helhetlig blikk både på utviklingen av KHiO som en ledende kunstutdanning og i administrativt-strategiske spørsmål.

KHiO som institusjon er jeg blitt kjent med først i vikariatet som programansvarlig for bachelorprogrammet ved avdeling Kunst & Håndverk fra høsten 2017, og fra februar 2018 som programkoordinator for masterstudiet ved Kunstakademiet. I programkoordinatorrollen kjenner man virkelig KHiO på pulsen, som et fungerende grensesnitt mellom studenter, undervisere, fellesadministrasjon og ulike seksjoner og avdelinger. En av programkoordinatoren viktigste oppgaver er å kvalitetssikre studieprogrammene, et essensielt perspektiv å ta med seg inn i styrevervet.

Inneværende akademiske år deltok jeg i Program for medarbeiderutvikling (PUK), der vi på tvers av avdelinger og seksjoner søkte å identifisere sentrale utfordringer ved KHiO. Kvaliteten ved PUK var forståelsen av utvikling som relasjonelt betinget, og som noe som begynner nedenfra. Gjennom PUK fikk vi tid og verktøy til å analysere KHiO som institusjon på bakgrunn av vår egen rolleutøvelse, som har gitt meg en bredere forståelse for felles utfordringer på KHiO.

I kjølvannet av #metoo og diverse varslingssaker er det enda ikke etablert noe rådgivende eller konflikthåndterende organ ved KHiO som kan ivareta studentenes rettigheter og gi dem relevant rådgiving. Vi trenger et studentombud som er lokalt forankret, med forståelse for sentrale utfordringer som våre studenter står ovenfor i sine kunstutdanninger.

I styrevervet vil jeg jobbe for å sikre at kjernevirksomheten ikke mistes utav syne. Jeg opplever i dag at kvaliteten på studieprogrammene ved KHiO utfordres av den pågående økonomiske og arealmessige ressursplanleggingen, og av for fragmenterte og kortsiktige planleggings- og utviklingshorisonter, som ikke evner å legge til rette for medvirkende prosesser som sikrer god deltakelse på avdelingsnivå.

Trond Kasper Mikkelsen

(mangler)

Viktige datoer

Datoer Innhold
8. april – 2. mai Ordinær nominasjonsperiode.
2. mai – 13. mai kl. 16:00 Utvidet nominasjonsfrist for fagansatte
13. mai (kveld) Offentliggjøring av kandidater på intranett
14. mai – 27. mai Forhåndsstemming
28. mai Valg