Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Bilde fra oppstartslunsjen med de 18 deltagerne (se saken), samt høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen, seksjonssjef for Virksomhetsstyring Pål Stephensen, fung. seksjonssjef studium, forsking og formidling Hege Undem Store,
seksjonssjef teknisk produksjon Jim Fainberg,
fung. dekan, avdeling Teaterhøgskolen Victoria Meirik, dekan, avdeling Operahøgskolen Tore Dingstad, kursholdere Claus Jebsen og Kari Jørstad, seniorrådgiver, økonomi og prosjektledelse Siren Tjøtta og personalrådgiver Rannveig R. Overvik.
Bilde fra oppstartslunsjen med de 18 deltagerne (se saken), samt høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen, seksjonssjef for Virksomhetsstyring Pål Stephensen, fung. seksjonssjef studium, forsking og formidling Hege Undem Store, seksjonssjef teknisk produksjon Jim Fainberg, fung. dekan, avdeling Teaterhøgskolen Victoria Meirik, dekan, avdeling Operahøgskolen Tore Dingstad, kursholdere Claus Jebsen og Kari Jørstad, seniorrådgiver, økonomi og prosjektledelse Siren Tjøtta og personalrådgiver Rannveig R. Overvik.

Utviklingsprogram for medarbeidere

Den 11. oktober deltar 19 medarbeidere i oppstart av Prosjekt for medarbeiderutvikling ved KHiO. I programmet vil fokus være kommunikasjon, samhandling og rolleklarhet og hvordan dette påvirker den enkelte og kollegaers arbeidshverdag.

Gjennom tre samlinger skal deltakerne få økt forståelse for viktige begreper og metoder innen samhandling, kommunikasjon og roller. Dette tester deltakerne ut og anvender i sin arbeidshverdag med praktiske øvelser mellom samlingene. Slik vil programmet ha virkning på flere enn programmets deltakere. Programmet er tilpasset Kunsthøgskolen i Oslo og i samlingene deles erfaringer og problemstillinger diskuteres under kyndig veiledning. Programmet er først og fremst egenutvikling for deltakeren, og ervervet kompetanse vil kunne anvendes både ved KHiO og ellers i arbeidslivet.

Dette er en pilot som Kunsthøgskolen har fått midler fra DIFI til å utvikle og som er kommet i stand med bakgrunn i funn i ARK og kvalitative samtaler i organisasjonen. Målet er at dette skal bli en fast aktivitet som alle ansatte på KHiO kan søke om å delta på.

Det er seksjon for virksomhetsstyring og seksjonssjef Pål Stephensen som er ansvarlig for prosjekt. Initiativtager er høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen. Seminarene ledes av Institutt for medskapende ledelse ved Claus Jebsen og Kari Jørstad.

Plan for programmet:
• Kick off: 11. oktober 2018, kl. 12-15
• Samling 1: 24.-25. oktober 2018 (to hele dager, Holmen fjordhotell)
• Samling 2: 15.-16. januar 2019 (to hele dager, på KHiO)
• Samling 3: 13.-14. februar 2019 (to hele dager, på KHiO)
• Avslutningssamling: 14. mars 2019, KHiO

Synes du dette virker interessant?
Kontakt: Seniorrådgiver, økonomi og prosjektledelse Siren Tjøtta siretjot@khio.no eller personalrådgiver Rannveig R. Overvik rannveig.reknes.overvik@khio.no

Deltakere er:
Alec Howe
Synnøve Øyen
Sidsel Palmstrøm
Anna Einarsson
Maiken Håvarstein
Ingeborg Røsberg
Anne-Linn Akselsen
Tania Rodriguez
Signe Vasshus
Nicolai Fontain
Olaf Stangeland (ikke på bilde)
Mette Aaseth
Anette Christensen
Vidar Iversen
Annika Pirtti
Alexander Solberg Wivel
Linda Magnussen (ikke på bilde)
Geir Hamre Moe
Merit Kristiansen