Bilde fra oppstartslunsjen med de 18 deltagerne (se saken), samt høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen, seksjonssjef for Virksomhetsstyring Pål Stephensen, fung. seksjonssjef studium, forsking og formidling Hege Undem Store,
seksjonssjef teknisk produksjon Jim Fainberg,
fung. dekan, avdeling Teaterhøgskolen Victoria Meirik, dekan, avdeling Operahøgskolen Tore Dingstad, kursholdere Claus Jebsen og Kari Jørstad, seniorrådgiver, økonomi og prosjektledelse Siren Tjøtta og personalrådgiver Rannveig R. Overvik.
Bilde fra oppstartslunsjen med de 18 deltagerne (se saken), samt høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen, seksjonssjef for Virksomhetsstyring Pål Stephensen, fung. seksjonssjef studium, forsking og formidling Hege Undem Store, seksjonssjef teknisk produksjon Jim Fainberg, fung. dekan, avdeling Teaterhøgskolen Victoria Meirik, dekan, avdeling Operahøgskolen Tore Dingstad, kursholdere Claus Jebsen og Kari Jørstad, seniorrådgiver, økonomi og prosjektledelse Siren Tjøtta og personalrådgiver Rannveig R. Overvik.

Utviklingsprogram for medarbeidere

Den 11. oktober deltar 19 medarbeidere i oppstart av Prosjekt for medarbeiderutvikling ved KHiO. I programmet vil fokus være kommunikasjon, samhandling og rolleklarhet og hvordan dette påvirker den enkelte og kollegaers arbeidshverdag.

Gjennom tre samlinger skal deltakerne få økt forståelse for viktige begreper og metoder innen samhandling, kommunikasjon og roller. Dette tester deltakerne ut og anvender i sin arbeidshverdag med praktiske øvelser mellom samlingene. Slik vil programmet ha virkning på flere enn programmets deltakere. Programmet er tilpasset Kunsthøgskolen i Oslo og i samlingene deles erfaringer og problemstillinger diskuteres under kyndig veiledning. Programmet er først og fremst egenutvikling for deltakeren, og ervervet kompetanse vil kunne anvendes både ved KHiO og ellers i arbeidslivet.

Dette er en pilot som Kunsthøgskolen har fått midler fra DIFI til å utvikle og som er kommet i stand med bakgrunn i funn i ARK og kvalitative samtaler i organisasjonen. Målet er at dette skal bli en fast aktivitet som alle ansatte på KHiO kan søke om å delta på.

Det er seksjon for virksomhetsstyring og seksjonssjef Pål Stephensen som er ansvarlig for prosjekt. Initiativtager er høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen. Seminarene ledes av Institutt for medskapende ledelse ved Claus Jebsen og Kari Jørstad.

Plan for programmet:
• Kick off: 11. oktober 2018, kl. 12-15
• Samling 1: 24.-25. oktober 2018 (to hele dager, Holmen fjordhotell)
• Samling 2: 15.-16. januar 2019 (to hele dager, på KHiO)
• Samling 3: 13.-14. februar 2019 (to hele dager, på KHiO)
• Avslutningssamling: 14. mars 2019, KHiO

Synes du dette virker interessant?
Kontakt: Seniorrådgiver, økonomi og prosjektledelse Siren Tjøtta siretjot@khio.no eller personalrådgiver Rannveig R. Overvik rannveig.reknes.overvik@khio.no

Deltakere er:
Alec Howe
Synnøve Øyen
Sidsel Palmstrøm
Anna Einarsson
Maiken Håvarstein
Ingeborg Røsberg
Anne-Linn Akselsen
Tania Rodriguez
Signe Vasshus
Nicolai Fontain
Olaf Stangeland (ikke på bilde)
Mette Aaseth
Anette Christensen
Vidar Iversen
Annika Pirtti
Alexander Solberg Wivel
Linda Magnussen (ikke på bilde)
Geir Hamre Moe
Merit Kristiansen