Utvidet videoovervåking under avgangsutstillingene

I anledning av de hærverk og tyverier som under de seneste årene har funnet sted under avgangsutstillingene, har Kunsthøgskolen vedtatt døgndrift på våre innvendige overvåkningskameraer under periodene for avgangsutstillingene til Kunst og håndverk og Design.

Vedtaket er tatt i samråd med Kunsthøgskolens tillitsvalgte og grunner seg utelukkende i et ønske om å beskytte arbeidene til våre studenter og skolens utstyr.

Kameraene vil være aktive døgnet rundt under Bachelorutstillingen til Kunst og håndverk 10.-19. mai og under Masterutstillingen til Kunst og håndverk og avgangsutstillingene til Design 6.-16. juni. Det vil bli satt opp oppslag som informerer om driften.

Driften følger de gjeldende retningslinjene for personvern. Dette innebærer blant annet at Kunsthøgskolen kun ved straffbare handlinger har rett å se på og lagre opptak, og at alle opptak ellers automatisk slettes etter syv dager. Mer informasjon om retningslinjer for kameraovervåking kan dere finne her.

Ved spørsmål vedrørende ordningen generelt eller hvordan den kan påvirke deg er du velkommen å kontakte Vidar Iversen, e-post vidaiver@khio.no. Han er den eneste på skolen som har adgang til opptak fra kameraene.