Utvidet åpningstid til kl 02.00 til 1. juni

Fra og med 10. april til og med 1. juni vil vi ha åpent fra 06.00 til 02.00.

Dekanene ved fagavdelingene Kunst og håndverk, Kunstakademiet og Design har meldt inn behov for utvidet åpningstid for sine studenter i oppkjøringen mot sine studenters eksamener og avgangsutstillinger.

Som følge av dette har skolens ledelse besluttet å forlenge den ordinære åpningstiden til skolens lokaler frem til kl. 02:00 for perioden 10. april – 1. juni 2017. Dette innebærer da at skolens åpningstid vil være fra kl. 06:00 – 02:00 alle dager.

Alle må være ute av skolen senest kl. 02:00.

Verksteder vil ikke være tilgjengelige, og adgangen gjelder for deres ordinære arbeidsplasser.

I tidsrommet mellom midnatt og 02:00 etableres tilstedeværende vakthold fra skolens vaktselskap (NOKAS AS), der vekterens primære oppgave vil være å gå innom alle områder der studentene oppholder seg for å se til at alt er i orden, og at alle har det bra. Vi har også sørget for at låssystemet er satt opp på en måte som gir dere garantert sikker rømning dersom en brann eller annen hendelse skulle inntreffe.

Vi håper at dette vil gi dere den nødvendige tiden for å komme i mål med deres arbeid.

Lykke til!