Utvida videovervåkning

I forbindelse med Designers Saturday har KHiO utvida videovervåkning av lokalene.

Designers Saturday arrangeres ved Kunsthøgskolen i Oslo i tidsrommet 9. – 10.9.2017. Monteringen begynner i dag 7.9., og utstillingen vil bli ryddet mandag 11.9. kl. 12:00.

Se omtale av utstillingen på http://www.khio.no/events/393.

I denne anledning har Kunsthøgskolen i Oslo vedtatt døgndrift på våre innvendige overvåkningskameraer. Vedtaket er tatt i samråd med Kunsthøgskolens tillitsvalgte og grunner seg utelukkende i et ønske om å beskytte arbeider og produkter til eksterne og interne utstillere, da det under tidligere arrangementer har forekommet tyverier og hærverk.

Kameraene vil være aktive døgnet rundt fra i dag 7 september klokka 16.00 til mandag 11 september klokka 12.00. Det vil bli satt opp oppslag som informerer om driften.

Driften følger de gjeldende retningslinjene for personvern. Dette innebærer blant annet at Kunsthøgskolen kun ved straffbare handlinger har rett å se på og lagre opptak, og at alle opptak ellers slettes etter syv dager.

Ved spørsmål vedrørende ordningen generelt eller hvordan den påvirker deg er du velkommen å kontakte Yngve Muri YngvMuri@khio.no eller Vidar Iversen vidaiver@khio.no. Disse er de eneste som har adgang til opptak fra kameraene.