Utvida videoovervåkning

11.-20 mai og 1.-10. juni er det utvida videoovervåkning ved KHiO i forbindelse med avgangsutstillingene.

I anledning av de hærverk og tyverier som under tidligere år har funnet sted under avgangsutstillingene, har Kunsthøgskolen vedtatt døgndrift på våre innvendige overvåkningskameraer under periodene for avgangsutstillingene. Vedtaket er tatt i samråd med Kunsthøgskolens tillitsvalgte og grunner seg utelukkende i et ønske om å beskytte arbeidene til våre studenter og skolens utstyr.

De innvendige kameraene vil være aktive døgnet rundt under Bachelorutstillingene til Kunstakademiet og Kunst og håndverk 11.-20. mai, og under Masterutstillingen til Kunst og håndverk og avgangsutstillingen til Design 1.-10. juni. Det vil bli satt opp oppslag som informerer om driften.

Driften følger de gjeldende retningslinjene for personvern. Dette innebærer blant annet at Kunsthøgskolen kun ved straffbare handlinger har rett å se på og lagre opptak, og at alle opptak ellers slettes automatisk etter syv dager.

Ved spørsmål vedrørende ordningen generelt eller hvordan den kan komme å påvirke deg er du velkommen å kontakte Yngve Muri yngvmuri@khio.no eller Vidar Iversen vidaiver@khio.no. Disse to er de eneste som har adgang til opptak fra kameraene.