Utvida videoovervåkning

I anledning av de hærverk og tyverier som under de seneste årene har funnet sted under avgangsutstillingene, har Kunsthøgskolen vedtatt døgndrift på våre innvendige overvåkningskameraer under periodene for avgangsutstillingene.

Vedtaket er tatt i samråd med Kunsthøgskolens tillitsvalgte og grunner seg utelukkende i et ønske om å beskytte arbeidene til våre studenter og skolens utstyr.

Kameraene vil være aktive døgnet rundt under Bachelorutstillingen til Kunstakademiet og Kunst og håndverk 12.-21. mai og under Masterutstillingen til Kunst og håndverk/avgangsutstillingen til Design 1.-11. juni. Det vil bli satt opp oppslag som informerer om driften.

Driften følger de gjeldende retningslinjene for personvern. Dette innebærer blant annet at Kunsthøgskolen kun ved straffbare handlinger har rett å se på og lagre opptak, og at alle opptak ellers slettes etter syv dager.

Ved spørsmål vedrørende ordningen generelt eller hvordan den påvirker deg er du velkommen å kontakte Yngve Muri eller Vidar Iversen. Disse er de eneste som har adgang til opptak fra kameraene.